Yliopistokirjastot
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
Aalto - Aalto-yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto

AMK-kirjastot
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
SYKE - Suomen ympäristökeskus
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL - Työterveyslaitos
SA - Suomen Akatemia
MML - Maanmittauslaitos
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
IL - Ilmatieteen laitos
Luke - Luonnonvarakeskus
Ruokaviras - Ruokavirasto

  • No labels