Web of Science - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Clarivate Analytics

Linkki palveluun

http://apps.webofknowledge.com

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Web of Science -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2025

Aineistokuvaus

Web of Science (WOS) -pakettiin kuuluvat aineistot:
- Science Citation Index Expanded
- Social Sciences Citation Index
- Arts and Humanities Citation Index

WoS-tilaukseen sisältyvät myös:
- SciELO Citation Index
- Russian Citation Index
- Emerging Sources Citation Index
- Medline
- Korean Journal Index

Erikseen tilattavat aineistot:
- Journal and Highly Cited Data, joka kattaa Journal Citation Reports ja
Essential Science Indicators -aineistot
- Conference Proceedings Citation Index
- Book Citation Index
- Citation Connection -paketti (Book Citation Index, Conference Proceedings Citation Index, BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, Zoological Records, Index Chemicus)

Jäsenorganisaatioilla on käytössään WoS-aineistoa tilaaville tarkoitettu viitteidenhallintajärjestelmä "EndNote Online with WoS". Yhteenveto "EndNote Online with WoS" -version ominaisuuksista verrattuna muihin EndNote-versioihin on nähtävissä Clarivaten verkkosivulla osoitteessa:

https://www.endnote.com/product-details/compare-current-versions

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta, ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita konsortion jäsenelle ja eläköityneet tutkijat ja henkilökunta (mikäli he ovat ylittäneet Suomen eläköitymisiän ja säilyttävät asemansa tutkijoina/henkilökuntana) sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin sekä tutkimuksen arviointiin:
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tulostaa ja tallentaa elektronisesti haun tuloksia. Auktorisoitujen käyttäjien välinen tiedonhaun tuloksien levittäminen joko paperille tulostettuina tai elektronisesti (sisältäen ilmoitustaulut sekä sähköpostilistat, joiden osallistujilla on aineiston käyttöoikeus) on sallittua.
- yksittäisten tiedonhaun tuloksien levittäminen konsortion ulkopuolelle on sallittu ainoastaan palvelun kuvailemis- tai esittelemistarkoituksessa sekä ei-kaupalliseen tutkimustarkoitukseen ja tieteelliseen kommunikointiin sekä käytettäväksi keskusteluryhmässä, mutta konsortion ulkopuoliset eivät saa julkaista haun tuloksia omilla tai organisaation verkkosivuilla
- osia aineistosta saa käyttää painetuissa tai elektronisissa kurssipaketeissa omaan opetuskäyttöön. Kurssimateriaalin tulee sisältää asianmukaiset tekijä- ja lähdeviitteet (artikkelin/julkaisun nimeke, tekijä, kustantaja). Näkövammaisille voi tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- jäsenorganisaation sisäisessä markkinoinnissa, testauksessa ja käyttäjien koulutuksessa tallentaa elektronisesti, tulostaa ja jakaa (myös käyttöön oikeutetun organisaation omilla verkkosivuilla) Thomsonin tuotemerkkejä ja logoja sekä vähäisiä määriä aineistosta.
- tiedonhakujen tuloksena saatuja bibliografisia tai tiivistelmän tietoja voi käyttää vain omissa tutkimusraporteissa tai artikkeleissa tai kurssimateriaaleissa, mutta niitä ei saa antaa kaupalliseen käyttöön eikä jälleenmyyntiin
- vähäisiä määriä aineistosta voi esitellä julkisesti osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- lukemisesteinen auktorisoitu tai paikalliskäyttäjä saa hyödyntää aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita sen kaltaisia välineitä.

Vähäinen määrä aineistoa tarkoittaa määrää, jolla ei ole itsenäistä kaupallista arvoa, joka ei korvaa mitää tietokantaa tai huomattavaa osaa siitä ja jota käyttäjä ei erikseen säännöllisesti tai systemaattisesti ylläpidä.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- Kopioida tai monistaa tietokantoja, tehdä niistä käännöksiä tai millään muulla tavalla luoda niistä johdannaistuotteita tai -tietokantoja
- levittää tai tarjota tietokantoja konsortion ulkopuolisten käyttöön
- levittää tai tarjota tiedonhaun tuloksia konsortion ulkopuolisten käyttöön muuten kuin mitä on erikseen sallittu
- käsitellä lähdekoodia tai muita tietoja joihin ei ole sopimuksen puitteissa pääsyä
- luoda tai muokata tietokannoista ja niissä käytetystä teknologiasta tai niiden osista uusia vastaavia tuotteita tai palveluja
- muuttaa tai poistaa tuotemerkkejä ja -nimiä tai tekijänoikeusmerkintöjä
- julkaista tai muuten levittää tiedonhaun tuloksia kaupallisessa tai myyntitarkoituksessa

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation verkkoon. Kirjaston paikallisasiakkailla ei ole etäkäyttöoikeutta.

Koulutusmateriaali verkossa

Training
WoS-koulutus FinELibille 7.4.2016

Lisätietoja

Jäsenorganisaatiolla on oikeus:
- ladata omiin järjestelmiinsä tiettyjä kenttiä Thomsonin applikaation kautta pitkäaikaiskäyttöön rekisteröitymällä ja hyväksymällä ehdot osoitteessa:

http://wokinfo.com/webservices.\\

Kentät ovat:
Authors
Journal title
Article Title
DOI
ISSN,ISBN
Source – Includes the source title, subtitle, book series and subtitle, volume, issue,
special issue, pages, article number, supplement number, and publication date
Keywords – all author supplied keywords
UT – A unique article identified provided by Thomson Reuters.
(Ao. kentät on rajattu koskemaan vain konsortion jäsenen affiliaatioita)
Järjestelmät, joihin ao. kentät voi ladata:
Clients’ publicly available or internal
1. publication registers
2. institutional research information systems and
3. institutional repositories
4. national research information systems,
5. national metadata repository
6. national article metadata repository.

- tehdä käännöksiä käyttöoppaista tai muusta promootiomateriaalista ja tallentaa niitä sähköisiin verkkoihin käyttäjien koulutusta varten.
- tehdä audiovisuaalisia koulutusaineistoja ja käyttää osia lisensioidusta aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) aineiston sisäisessä markkinoinnissa ja käyttäjien kouluttamisessa.

Web of Science - user rights and remote access

Publisher / Broker

Clarivate Analytics

Link to the resource

http://apps.webofknowledge.com

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2023-31.12.2025

Description

Web of Science:
- Science Citation Index Expanded: index data cover over 8500 journals across 150 disciplines.
- Social Sciences Citation Index: index data cover 3000 journals across 50 disciplines.
- Arts & Humanities Citation Citation Index: index data cover 1700 journals.

Additional indexes:
- SciELO Citation Index: research in Latin America, Spain, Portugal, the Caribbean and South Africa, approximately 650 titles.
- Chinese Science Citation Index 1.1.-31.12.2014: over 1200 indexed publications from China, with nearly 2 million records.

Included in the universities and research institutes subscriptions:
- Journal Citation Reports (Science and Social Sciences editions):Science edition (over 8400 indexed journals) and Social Sciences edition (over 3000 indexed journals) from over 2550 publishers in approximately 232 disciplines from 83 countries.

Authorised users

For each Client, the faculty, students, researchers, staff, outsourced faculty and/or staff in their performance of services for and on behalf of the Client only, and retired members of faculty and researchers (provided they are of Finnish retirement age and retain an affiliation with Client) of that Client and walk-in patrons of the Client.

Permitted use

For the purpose of education, teaching, distance learning, private study, retrieving information and research and for the purpose of research evaluation:

 • view the Databases and Data for the purpose of performing Searches;
 • print, electronically save, and distribute (in any form, including, but not limited to, printed, electronically relayed, posted to User-restricted list services or User-restricted bulletin boards, or magnetically stored) Search Results
 • distribute Data or the Search Results to third parties as incidental samples for illustrative or demonstration purposes and for the purposes of non-commercial scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups only; sharing in this manner with non-authorized users shall be incidental to such Permitted Purposes and not for re-transmission posting on personal or institutional websites;
 • incorporate parts of the Databases or Data or the Search results in printed or electronic course packs for the use of Users in the course of instruction; each such item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and author of extract, title and author of work, and publisher; course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as audio or Braille, may also be offered to Users who, in the reasonable opinion of the Client, are visually impaired;
 • display, save electronically, print and distribute (also on the Client's public website in the case of training) insubstantial parts of the Databases or Data including TS's trademarks, screenshots and logos for the purpose of internal marketing or testing or for training Users;
 • use bibliographic and abstract Data retrieved from the Databases for the purpose of publishing research reports and articles and educational course materials only, but not for commercial use or resale.
 • publicly display or publicly perform insubstantial parts of the Databases or Data as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.
  - reading impaired users may use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable use.

  Examples of an "insubstantial parts" of a Database or Data include an amount of the Database or Data which: on its own has no independent commercial value as an independent product or work; could not be used by the recipient as a substitute for any database (or a substantial part of it) provided by TS or its Affiliates; or is not used by the Client separately such that it is regularly or systematically updated.

Prohibited use

Users may not

 • copy, duplicate, reproduce, translate into any language, or in any way reproduce any part of the Products;
 • distribute or transfer the Products, or any portion thereof, in any form (printed, electronically relayed, posted to public list services or bulletin boards, or magnetically stored), except in the manner described above
 • access the source code, data algorithms or other aspects of the Products that are not displayed to Users in their authorized use of the Products;
 • reverse engineer, de-compile, translate, modify, distribute, broadcast, disseminate or create derivative works from the Products or otherwise use the Products (or any portion or derivation thereof) in any product or service;
 • alter, obscure, remove, interfere with or add to any of the trade marks, trade names, markings or notices, including, but not limited to, copyright notices, affixed to or contained in the Products or any Updates included at the time such Updates are delivered to a Client;
 • create subsets or derivative databases from the Databases, except as required to fulfill the usage as defined above; or publish or otherwise disseminate Search Results for commercial use or sale.

Open access

 

Remote access

While remote access is permitted for the faculty, students, researchers and staff of the Client, remote access to the Database by members of the public (walk-in patrons) is not permitted.

Training material on web

Training
WoS-koulutus FinELibille 7.4.2016

Additional information

 

 • No labels