Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
LY - Lapin yliopisto
LUT - Lappeenrannan teknillinen yliopisto
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
TTY - Tampereen teknillinen yliopisto
TaY - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia

Tutkimuslaitoskirjastot
Evira - Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
IL - Ilmatieteen laitos
Luke - Luonnonvarakeskus
SA - Suomen Akatemia
SYKE - Suomen ympäristökeskus
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL - Työterveyslaitos