Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
OY - Oulun ÅA - Åbo Akademi
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaalaTurun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
VY OY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo AkademiOulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
LY - Lapin yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto

AMK-kirjastot
Oamk Turku amk - Oulun Turun ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Turku amk Tamk - Turun Tampereen ammattikorkeakoulu
Tamk Jamk - Tampereen Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Savonia Xamk - SavoniaKaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Laurea Hamk - Laurea-Hämeen ammattikorkeakoulu
Haaga-Heli - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Hamk Samk - Hämeen Satakunnan ammattikorkeakoulu
Centria Oamk - Centria Oulun ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Xamk Savonia - KaakkoisSavonia-Suomen ammattikorkeakoulu Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos
Kela - Kansaneläkelaitos
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
PRH - Patentti- ja rekisterihallitusTutkimuslaitoskirjastot
Ruokaviras - Ruokavirasto
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
SYKE - Suomen ympäristökeskus
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Kela - Kansaneläkelaitos
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
GTK - Geologian tutkimuskeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
SYKE - Suomen ympäristökeskus
Ruokaviras - Ruokavirasto
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus