ScienceDirect Freedom Collection - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Elsevier

Linkki palveluun

http://www.sciencedirect.com/

Lehtilista

Julkaisuoikeus

Lukuoikeus

Aineistoa tilaavat organisaatiot

ScienceDirect Freedom Collection -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2021-31.12.2023

Aineistokuvaus

Elsevierin ScienceDirect Freedom collection on laaja monitieteinen tiedelehtikokoelma. Tilaajilla on pääsy näihin lehtiin vuodesta 1995 lähtien. Yksittäiset organisaatiot ovat voineet hankkia myös vanhempaa takautuvaa aineistoa. Freedom-kokoelma päivittyy kerran vuodessa uusilla, Elsevierin ostamilla tai myymillä nimekkeillä.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation koko- ja osa-aikaiset opiskelijat, tutkijat ja muu henkilökunta sekä organisaation eläkkeellä oleva henkilökunta ja tutkijat. Paikallisasiakkat voivat käyttää aineistoa sopimukseen osallistuvan organisaation fyysisissä tiloissa. Ulkoistettu henkilökunta on oikeutettu käyttämään aineistoa vain suorittaessaan palvelua tilaajaorganisaatiolle.

Sallittu käyttö

Mitä saa tehdä:
Auktorisoidut käyttäjät saavat:
- selailla ja tehdä hakuja
- kohtuullisessa määrin tulostaa, ottaa valokopioita ja tallentaa sähköisesti artikkeleita, abstrakteja tai tietueita henkilökohtaiseen käyttöön (opetushenkilökunta voi esittää aineistoa kursseilla, joista saa opintopisteitä, mutta ei jakaa aineistoa kursseille osallistujille)
- linkittää ja tallentaa artikkeleita ja abstrakteja tulostettuihin ja elektronisiin kurssipaketteihin ja sähköisiin kurssinhallintajärjestelmiin edellyttäen, että aineistossa on riittävät lähdeviittaukset. Käyttö kurssipaketeissa on sallittu kursseilla, joista saa opintopisteitä. Kustantajalta on pyydettävä erikseen lupa, mikäli aineistoja halutaan käyttää muissa kurssipaketeissa. Aineistoja voidaan käyttää organisaation lukemisesteisille tarkoitetuissa kurssipaketeissa.
- käyttää aineistoa Braillen välineillä, äänisyntetisaattoreilla ja muilla vastaavilla välineillä.
- lähettää otteita muille auktorisoiduille käyttäjille sekä muille kollegoille tieteelliseen tai tutkimuskäyttöön (ml. sähköpostilla lähettäminen).

TDM- tiedon ja tekstinlouhinta:
Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus
- käyttää online teksti- ja tiedonlouhintapalvelua APIn kautta osoitteessa

http://dev.elsevier.com

ja
- ladata ja tallentaa sen kautta kokotekstiartikkeleita TDM-tarkoituksiin auktorisoitujen käyttäjien käyttöön
- yhtäjaksoisesti ja automaattisesti poimia semanttisia kokonaisuuksia em. kokotekstiartikkeleista esim. luonnollisessa kielessä olevien rakenteiden ja trendien tunnistamiseksi luokittelemalla tekstiä, tunnistamalla tilastollisia rakenteita, poimimalla käsitteitä tai ajatuksia sekä yhdistämällä luonnollista kieltä asiasanoihin
- yhdistää tulokset muuhun aineistoon (TDM tulos)
- jakaa TDM tulosta organisaation ulkopuolelle sähköisessä tai paperimuodossa
- jaettava TDM tulos saa sisältää muutaman rivin hakuun liittyvää tekstiä yksittäisistä kokotekstiartikkeleista (enintään 200 merkkiä poislukien hakusana(t) tai rajatun otteen kokotekstiä Suomen tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa (ote)
-kun jaetaan otteita tai bibliografista metatietoa, niissä tulee olla mukana DOI-linkki tai alkuperäinen artikkeli tulee olla ilmoitettu muulla tavoin.
-lupa kuvien käyttöön tulee hankkia suoraan tekijänoikeuden haltijalta.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- muokata, kääntää tai luoda aineistoon pohjautuvia johdannaistuotteita ilman kustantajan lupaa
- poistaa tai muuttaa tekijänoikeus- tai muita aineistossa olevia merkintöjä
- käyttää mitään hakurobotteja tai muita automaattisia latausohjelmia lisensioidun aineiston hakuun, linkitykseen, indeksointiin tai haittaamaan aineiston toimintaa
- kopioida, säilyttää tai toimittaa aineistoa edelleen systemaattisesti tai huomattavia määriä.

Open access

Avoimen julkaisemisen ohjeet kirjoittajille:

https://finelib.fi/oa-julkaiseminen-elsevierin-lehdissa/

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation suojattuun verkkoon ja käyttämällä palvelua sitä kautta.

Koulutusmateriaali verkossa

https://www.elsevier.com/librarians/product-resources

Lisätietoja

 

ScienceDirect Freedom Collection - user rights and remote access

Publisher / Broker

Elsevier

Link to the resource

http://www.sciencedirect.com/

Journal list

Julkaisuoikeus

Lukuoikeus

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2021-31.12.2023

Description

Elsevier Science Direct Freedom is an interdisciplinary collection of scholarly journals. Access to titles starts from the year 1995. Institutions may have purchased additional archives. Freedom collection is updated once a year with new, transferred or removed titles.

Authorised users

Authorised users are full-time and part-time students, faculty, staff, researchers, retired faculty staff, retired librarians and retired researchers of the institutions subscribing to licensed products and individuals using work stations or otherwise within the physical premises of the Institution. Independent contractors may use the products only for the purposes of the contracted work for the institutions subscribing to licensed products.

Permitted use

Authorised users may
- access, search, browse, view and display the licensed products
- print, photocopy, download, electronically save and store for personal use a reasonable amount of articles, abstracts or records from the licensed products (incl. use by teaching staff in electronic presentations during lectures for credited courses but excludes the provision of copies of such presentations to authorized users)
- incorporate links to excerpts and downloaded articles and abstracts in printed and electronic coursepacks, reserves and course management systems. Used excerpts shall carry appropriate acknowledgement of the source. Use in coursepacks is allowed in connection to those courses which are offered by the institutions for academic credit. Use in connection with non-credit courses needs permission from Elsevier. Coursepacks in non-electronic, non-print perceptible form may be offered for reading impaired.
- use Braille displays, voice synthesizers and other devices to use of the licensed products
- provide print or electronic copies (including via email) of excerpts to other authorized users and to third party colleagues for their scholarly or research use.

Text and datamining (TDM):
Authorized Users may
- access the text and data mining service online via an API at

http://dev.elsevier.com

and to download and save the full-text articles for TDM purposes for access and use by the Authorised User or the Institution the Authorised User is affiliated with;
-continuously and automatically extract semantic entities from such full-text articles retrieved through the TDM service for the purpose of including but not limited to identifying patterns and trends within natural language through text categorization, statistical pattern recognition, concept or sentiment extraction, and the association of natural language with indexing terms and mount, load and integrate the results with other data (the "TDM Output")
- distribute the TDM Output externally electronically and/or in print format, which may include a few lines of query-dependent text of individual full text articles which shall be up to a maximum length of 200 characters surrounding and excluding the text entity matched or limited extracts of full text as permitted by Finnish law ("Snippets") or bibliographic metadata. Where Snippets and/or bibliographic metadata are distributed, they should be accompanied by a DOI link or an alternative attribution via other means that refers to the individual full text article. Where images are used the Subscriber should clear the rights for reuse with the relevant copyright owner and/or rights holder.

Prohibited use

Authorised users may not
- abridge, modify, translate or create any derivated work based on the licensed products
- remove, obscure or modify copyright notices, other notices or disclaimers as they appear in the licensed products
- use any robots, spiders, crawlers or other automated downloading programs, algorithms or devices to continuously and automatically search, scrape, extract, deep link, index or disrupt the working of the licensed products
- substantially or systematically reproduce, retain or redistribute the licensed products.

Open access

Open access instructions to the authors:

https://finelib.fi/negotiations/using-oa/

Remote access

Remote access is allowed through the subscribing institution's secure network.

Training material on web

https://www.elsevier.com/librarians/product-resources

Additional information

 

  • No labels