ScienceDirect Freedom Collection - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Elsevier

Linkki palveluun

http://www.sciencedirect.com/

Lehtilista

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Elsevier/SDFreedom_lehtilista_lukuoikeus_2021.xlsx
https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Elsevier/SDFreedom_lehtilista_julkaisuoikeus_2021.xlsx

Aineistoa tilaavat organisaatiot

ScienceDirect Freedom Collection -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2021-31.12.2023

Aineistokuvaus

Elsevierin Science Direct Freedom collection on monitieteinen kokoelma, jossa on noin 1850 e-lehteä sekä n. 150 jo lopetettua lehteä. TIlaajilla on pääsy näihin lehtiin vuodesta 1995 lähtien. Freedom-kokoelma päivittyy kerran vuodessa uusilla, Elsevierin ostamilla tai myymillä nimekkeillä. Yksittäiset organisaatiot ovat voineet hankkia myös vuotta 1995 vanhempaa takautuvaa aineistoa.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation koko- ja osa-aikaiset opiskelijat, tutkijat ja muu henkilökunta sekä organisaation eläkkeellä oleva henkilökunta ja tutkijat. Paikallisasiakkat voivat käyttää aineistoa sopimukseen osallistuvan organisaation fyysisissä tiloissa. Ulkoistettu henkilökunta on oikeutettu käyttämään aineistoa vain suorittaessaan palvelua tilaajaorganisaatiolle.

Sallittu käyttö

Mitä saa tehdä:
Organisaatiot ja niiden auktorisoidut käyttäjät saavat:
- selailla, tehdä hakuja, tulostaa aineistoa näyttöruudulle
- kohtuullisessa määrin tulostaa ja tallentaa tilapäisesti (download) artikkeleita, abstrakteja, tietueita tai osia kappaleista tai luvuista (otteet)
- linkittää aineistoja organisaation www-sivuille
- linkittää ja tallentaa aineistoja kurssipaketteihin. Käyttö kurssipaketeissa on sallittu kursseilla joista saa opintopisteitä. Kustantajalta on pyydettävä erikseen lupa mikäli aineistoja halutaan käyttää muissa kurssipaketeissa. Aineistoja voidaan käyttää organisaation näkövammaisille tarkoitetuissa kurssipaketeissa.

Auktorisoidut käyttäjät voivat myös:
- lähettää otteita muille auktorisoiduille käyttäjille sekä muille kollegoille tieteelliseen tai tutkimuskäyttöön
- tulostaa ja tallentaa henkilökohtaiseen käyttöön (ml. opetuksessa käytetyt esitykset) kohtuullisessa määrin artikkeleita

TDM- tiedon ja tekstinlouhinta
Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus
- käyttää online teksti- ja tiedonlouhintapalvelua APIn kautta osoitteessa

http://dev.elsevier.com

ja
- ladata ja tallentaa sen kautta kokotekstiartikkeleita TDM-tarkoituksiin auktorisoitujen käyttäjien käyttöön
- yhtäjaksoisesti ja automaattisesti poimia semanttisia kokonaisuuksia em. kokotekstiartikkeleista esim. luonnollisessa kielessä olevien rakenteiden ja trendien tunnistamiseksi luokittelemalla tekstiä, tunnistamalla tilastollisia rakenteita, poimimalla käsitteitä tai ajatuksia sekä yhdistämällä luonnollista kieltä asiasanoihin
- yhdistää tulokset muuhun aineistoon (TDM tulos)
- jakaa TDM tulosta organisaation ulkopuolelle sähköisessä tai paperimuodossa
- jaettava TDM tulos saa sisältää muutaman rivin hakuun liittyvää tekstiä yksittäisistä kokotekstiartikkeleista (enintään 200 merkkiä poislukien hakusana(t) tai rajatun otteen kokotekstiä Suomen tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa (ote)
-kun jaetaan otteita tai bibliografista metatietoa, niissä tulee olla mukana DOI-linkki tai alkuperäinen artikkeli tulee olla ilmoitettu muulla tavoin.
-kuvien käytön suhteen lupa käyttöön tulee hankkia suoraan tekijänoikeuden haltijalta.

Organisaatiot voivat käyttää aineistoa (ml. tavaramerkit, kuvakaappaukset, logot) sisäisessä koulutuksessa ja markkinoinnissa. Kirjastohenkilöstö voi tallentaa organisaation internet ja intranet-sivuille koulutus- ja markkinointitarkoituksiin kohtuullisessä määrin kuvakaappauksia.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- muokata, kääntää tai luoda aineistoon pohjautuvia johdannaistuotteita ilman kustantajan lupaa
- poistaa tai muuttaa tekijänoikeusmerkintöjä
- kopioida, säilyttää tai toimittaa aineistoa edelleen systemaattisesti tai huomattavia määriä

Luvaton aineiston käyttö voi johtaa siihen, että organisaatiolta evätään välittömästi pääsy aineistoon.

Tilaavan organisaation on rajattava aineiston käyttö vain auktorisoiduille käyttäjille ja tiedotettava käyttäjille aineiston käyttöehdoista sekä kohtuuden rajoissa huolehdittava siitä että käyttöehtoja noudatetaan. Organisaation on välittömästi ilmoitettava kustantajalle luvattomasta käytöstä ja ryhdyttävä toimiin luvattoman käytön estämiseksi.

Open access

Avoimen julkaisemisen ohjeet kirjoittajille:

https://finelib.fi/oa-julkaiseminen-elsevierin-lehdissa/

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation suojattuun verkkoon ja käyttämällä palvelua sitä kautta.

Koulutusmateriaali verkossa

https://www.elsevier.com/librarians/product-resources

Lisätietoja

Auktorisoidut käyttäjät voivat saada alennuksen avoimena julkaistavien artikkeleiden kirjoittajamaksuista (APC). Alennus on 50% Lisätietoja ehdoista ja prosessista:

https://www.kiwi.fi/x/4wFiBQ

ScienceDirect Freedom Collection - user rights and remote access

Publisher / Broker

Elsevier

Link to the resource

http://www.sciencedirect.com/

Journal list

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Elsevier/SDFreedom_lehtilista_lukuoikeus_2021.xlsx
https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Elsevier/SDFreedom_lehtilista_julkaisuoikeus_2021.xlsx

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2021-31.12.2023

Description

Elsevier Science Direct Freedom collection is a multidisciplinary journal collection which includes about 1850 active e-journals plus around 150 discontinued e-journals. Access to titles starts from the year 1995. Freedom collection is updated once a year with new, transferred or removed titles.

Authorised users

Authorised users are full-time and part-time students, faculty, staff, researchers and independent contractors, retired faculty staff, retired librarians and retired researchers of the Institutions subscribing to Licensed Products and individuals work stations or otherwise within the library facilities at the Institutions.

Permitted use

Institutions and its Authorised users may
- access, search, view and browse the licensed products
- print, photocopy and download a reasonable amount of articles, abstracts, records or parts of chapters from the Licensed Products ("Excerpts")
- incorporate links to excerpts on the Institutions' intranet and internet web sites
- incorporate links to excerpts and electronically save excerpts in electronic coursepacks and incorporate printed excerpts in printed coursepacks.
Use in coursepacks is allowed in connection to those courses which are offered by the Institutions for academic credit. Used excerpts shall carry appropriate acknowledgement of the source. Use in connection with non-credit courses needs permission from Elsevier. Coursepacks in nonelectronic, non-print perceptible form (e.g. Braille) may be offered for visually impaired.

Authorised users may
- provide printed or electronic copies of excepts to other authorized users or to third party colleagues for their scholarly or research use
- print and electronically save for personal use a reasonable amount of articles, abstracts, records or parts of chapters from the licensed products (incl. use by teaching staff in electronic presentations during lectures for credited courses)
nshots, including trademarks and logos.

Text and datamining (TDM): Authorized Users may:
- access the text and data mining service online via an API at

http://dev.elsevier.com

and to download and save the full-text articles for TDM purposes for access and use by the Authorised User or the Institution the Authorised User is affiliated with;
-continuously and automatically extract semantic entities from such full-text articles retrieved through the TDM service for the purpose of including but not limited to identifying patterns and trends within natural language through text categorization, statistical pattern recognition, concept or sentiment extraction, and the association of natural language with indexing terms and mount, load and integrate the results with other data (the "TDM Output")
- distribute the TDM Output externally electronically and/or in print format, which may include a few lines of query-dependent text of individual full text articles which shall be up to a maximum length of 200 characters surrounding and excluding the text entity matched or limited extracts of full text as permitted by Finnish law ("Snippets") or bibliographic metadata. Where Snippets and/or bibliographic metadata are distributed, they should be accompanied by a DOI link or an alternative attribution via other means that refers to the individual full text article. Where images are used the Subscriber should clear the rights for reuse with the relevant copyright owner and/or rights holder.


Institutions will be entitled to promote and provide training on the licensed products to authorized users. Librarians are allowed to electronically save and post for training and promotional purposes on Institutions' intranet or internet web site a reasonable number of scree

Prohibited use

Institutions and its authorised users may not
- abridge, modify, translate or create any derivated work based on the licensed products without Elsevier's permission
- remove, obscure or modify copyright notices, other notices or disclaimers as they appear in the licensed products
- use any robots, spiders, crawlers or other automated downloading programs, algorithms or devices to continuously and automatically search, scrape, extract, deep link, index or disrupt the working of the Subscribed Products
- substancially or systematically reproduce, retain or redistribute the licensed products

Unauthorised use of the licensed products may lead to suspension of access to the licensed products.


Institutions shall use reasonable efforts to:
- ensure that access to and use of the licensed products is limited to authorized users and that all authorised users are notified of and comply with the usage restrictions
- ensure that any passwords or credentials used to access the licensed products are issued only to authorized users and that neither the institutions or authorized users divulge any passwords or credentials to any third party
- and immediately upon becoming aware of any unauthorized use inform Elsevier and take appropriate steps to ensure that such activity ceases and to prevent any recurrence.

Open access

 

Remote access

Remote access allowed through the Institution's secure network.

Training material on web

https://www.elsevier.com/librarians/product-resources

Additional information

Agreement includes a possibility for the authorized users to publish articles open access with a discounted on article processing charge (50%). Further information about the conditions and process:

https://www.kiwi.fi/x/cQRiBQ

  • No labels