Yliopistokirjastot
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
LY - Lapin yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala

AMK-kirjastot
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
MML - Maanmittauslaitos
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
Ruokaviras - Ruokavirasto
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
SYKE - Suomen ympäristökeskus
TTL - Työterveyslaitos

  • No labels