Yliopistokirjastot
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto

AMK-kirjastot
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Haaga-Heli - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos
Kela - Kansaneläkelaitos
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
SYKE - Suomen ympäristökeskus
Ruokaviras - Ruokavirasto
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

  • No labels