Yliopistokirjastot
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Aalto - Aalto-yliopisto

AMK-kirjastot
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada

Tutkimuslaitoskirjastot
GTK - Geologian tutkimuskeskus
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
TTL - Työterveyslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
Ruokaviras - Ruokavirasto
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto

  • No labels