AMK-kirjastot
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Saimaa - Saimaan ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada

Tutkimuslaitoskirjastot
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
GTK - Geologian tutkimuskeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
Ruokaviras - Ruokavirasto
SYKE - Suomen ympäristökeskus
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL - Työterveyslaitos
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Yliopistokirjastot
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
LY - Lapin yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

  • No labels