Yliopistokirjastot
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
Ruokaviras - Ruokavirasto
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
SYKE - Suomen ympäristökeskus
Kela - Kansaneläkelaitos
TTL - Työterveyslaitos
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
GTK - Geologian tutkimuskeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos

  • No labels