Yliopistokirjastot
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
LY - Lapin yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Aalto - Aalto-yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Haaga-Heli - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos
Kela - Kansaneläkelaitos
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
TTL - Työterveyslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
Ruokaviras - Ruokavirasto
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

  • No labels