Yliopistokirjastot
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
LY - Lapin yliopisto
VY - Vaasan yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos
Kela - Kansaneläkelaitos
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
SYKE - Suomen ympäristökeskus
Ruokaviras - Ruokavirasto
TTL - Työterveyslaitos

  • No labels