Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
OY TY - Oulun Turun yliopisto mukaan lukien Oulun Turun yliopistollinen sairaalakeskussairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY LY - Turun Lapin yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
UEF OY - Itä-Suomen Oulun yliopisto mukaan lukien Kuopion Oulun yliopistollinen sairaala
VY JY - Vaasan Jyväskylän yliopisto
LY Aalto - Aalto- Lapin yliopisto
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Aalto UEF - AaltoItä-Suomen yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
ÅA - Åbo Akademimukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Metro Tamk - Metropolia AmmattikorkeakouluTampereen ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Tamk Turku amk - Tampereen Turun ammattikorkeakoulu
Turku amk Savonia - Savonia- Turun ammattikorkeakoulu
Hamk Lapin amk - Hämeen Lapin ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Arcada Centria - Yrkeshögskolan ArcadaCentria ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
Ruokaviras - Ruokavirasto
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos
Kela - Kansaneläkelaitos
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
TTL - Työterveyslaitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
SYKE - Suomen ympäristökeskus
Ruokaviras - Ruokavirasto Kela - Kansaneläkelaitos
TTL - Työterveyslaitos
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
GTK - Geologian tutkimuskeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos