Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
ÅA - Åbo Akademi
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
MPKK - Maanpuolustuskorkeakoulu mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakoulu
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
Kaupungink - Helsingin kaupunginkanslia
TTL - Työterveyslaitos
Kela - Kansaneläkelaitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos