Yliopistokirjastot
Aalto - Aalto-yliopisto
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
LY - Lapin yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
MPKK - Maanpuolustuskorkeakoulu mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakoulu
JY - Jyväskylän yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

AMK-kirjastot
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
Kela - Kansaneläkelaitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
Kaupungink - Helsingin kaupunginkanslia
TTL - Työterveyslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto