Yliopistokirjastot
JY - Jyväskylän yliopisto
LY - Lapin yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
ÅA - Åbo Akademi
MPKK - Maanpuolustuskorkeakoulu mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakoulu
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

AMK-kirjastot
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
Haaga-Heli - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
TTL - Työterveyslaitos
Kaupungink - Helsingin kaupunginkanslia
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
Kela - Kansaneläkelaitos
Pelastus - Pelastusopisto
SYKE - Suomen ympäristökeskus
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

  • No labels