Yliopistokirjastot
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
LY - Lapin yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
MPKK - Maanpuolustuskorkeakoulu mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakoulu
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan

AMK-kirjastot
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
TTL - Työterveyslaitos
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
Kaupungink - Helsingin kaupunginkanslia
Kela - Kansaneläkelaitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

  • No labels