Yliopistokirjastot
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
MPKK - Maanpuolustuskorkeakoulu mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakoulu
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
Haaga-Heli - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
Kaupungink - Helsingin kaupunginkanslia
SYKE - Suomen ympäristökeskus
TTL - Työterveyslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pelastus - Pelastusopisto
Kela - Kansaneläkelaitos

  • No labels