Yliopistokirjastot
MPKK - Maanpuolustuskorkeakoulu mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakoulu
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Aalto - Aalto-yliopisto

AMK-kirjastot
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
TTL - Työterveyslaitos
Kaupungink - Helsingin kaupunginkanslia
Kela - Kansaneläkelaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pelastus - Pelastusopisto
SYKE - Suomen ympäristökeskus

  • No labels