Yliopistokirjastot
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
MPKK - Maanpuolustuskorkeakoulu mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakoulu
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

AMK-kirjastot
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
Kela - Kansaneläkelaitos
TTL - Työterveyslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
Kaupungink - Helsingin kaupunginkanslia

  • No labels