Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Näkymän URL (esimerkissä http://testi-instituutio.finna-test.fi) näkyy linkkinä ruudun vasemmassa yläreunassa. Seuraamalla linkkiä näkymä avataan uuteen selainikkunaan.

Näkymän

...

Image Removed

"Näkymän tiedot" -välilehdeltä löytyvät seuraavat asetukset:

Näkymän otsikko

Otsikkoa käytetään mm. HTML-sivun title -elementissä.

Ylläpidon sähköposti

Sähköpostiosoite yleistä palautetta ja virhetilanteita varten.

Näkymän julkisuus

Piilotettua näkymää ei pääse katsomaan www-selaimella. Piilottamisen tarkoitus on estää pääsy näkymään siksi aikaa, kun teet muutoksia ulkoasuun ja sisältöihin. Mikäli haluat piilottaa näkymän myös loppukäyttäjiltä, tulee näkymä piilottamisen jälkeen lisäksi julkaista tuotantopalvelimella

Ylänäkymä

Näkymälle voi asettaa ylänäkymän, jonka kautta voi päivittää kieliversioita usean näkymän välillä.

Näkymän tila

Näkymän tila (Testi, Beta, Tuotanto) määrittää onko näkymä testinäkymä, rajoitetussa käytössä oleva beta-näkymä vai tuotantokäytössä oleva näkymä. Tietoa käytetään Finnan tunnuslukujen muodostamiseen.

Aliorganisaatio

Yhteiskirjastot voivat luoda saman Finna-organisaatiotunnuksen alle näkymiä, joissa on käytössä eri ulkoiset aineistot. Näissä tapauksissa hallintaliittymän Aliorganisaatio-valinta määrittää minkä organisaation PCI -aineistot näkymässä näytetään. Valinta näytetään vain yhteiskirjastojen käyttäjille. 

Näkymän kieli

Voi valita näkymän käytettävissä olevat kieliversiot ja oletuskielen.

Käyttäjien kommentit ja arvostelut

Kohdassa "Sosiaaliset toiminnot" valitaan näytetäänkö näkymässä käyttäjien kommentteja ja arvosteluita sekä voiko näitä lisätä näkymän kautta. Kommenttien näyttäminen vaatii lisäksi, että näkymään on valittu jokin tunnistautumistapa.

Image Removed

Käyttäjien lisäämää sosiaalista metatietoa voi tarkastella ja haluttuja kommentteja kätkeä moderointi -osiossa.

Näkymän julkaisu

Kun näkymän asetukset on asetettu Hallintaliittymän kautta ja niiden toimivuus tarkastettu, voidaan näkymä julkaista loppukäyttäjille:

...