You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Näkymiä hallinnoidaan Hallintaliittymän etusivulla.

Näkymien luominen ja muokkaus edellyttävät, että organisaatiotunnus (alidomain) on määritelty. Mikäli tämä puutuu, hallintaliittymässä on silti mahdollista moderoida käyttäjien kommentteja ja tarkastella tilastoja.

Yleistä

Näkymän muokkaus aloitetaan valitsemalla haluttu näkymä:

Avautuvalla sivulla näkymän asetukset on eroteltu välilehdille:

  • Yleiset asetukset: otsikko, ylläpidon sähköposti, näkymän piilotus ja julkaseminen, oletusnäkymä, kieliasetukset, sosiaaliset toiminnot
  • Ulkoasu: logot ja värit, etusivun tyylit, fasettien sijainti, näytettävät tietuekentät
  • Paikalliset aineistot: tietokannat, esisuodatus, suodattimet, fasetit
  • Ulkoiset aineistot: Primo Central Index, SFX, IP-rajoitukset, EZProxy
  • Muut asetukset: navigointivalikko, RSS-syötteet, hakuvälilehdet, kirjautumisasetukset, organisatiotiedot
  • Kielikäännökset: näkymän käyttöliittymän tekstit

Ulkoasu-välilehti on jaettu neljään alaosioon: Logo ja värit, etusivu, hakutulokset ja tietuenäyttö


Välilehden sisällä asetukset on ryhmitelty osioihin. Osion asetuksia muokataan siirtymällä osion muokkaus-tilaan klikkaamalla osiota tai osion oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa-nappia:


Muokkaus-tilassa osion asetuksia voi muuttaa. Muutokset tallennetaan klikkaamalla "Tallenna" nappia:

Peru-nappia painamalla muutokset perutaan.

Näkymän luominen

Uusi näkymä luodaan joko "tyhjänä" tai käyttämällä pohjana olemassa olevaa näkymää.
Valitse Luo uusi.

Täytä avautuva lomake ohjeiden mukaisesti:

Kenttä

Kuvaus

 

Nimi

Anna näkymälle lyhyt ja kuvaava nimi. Näkymän nimi ei näy asiakkaalle muutoin kuin osana näkymän URL-osoitetta (

http://organisaatio.finna.fi/näkymä).

Nimi on pituudeltaan 3-128 merkkiä ja voi sisältää pieniä kirjaimia (a-z), numeroita, väliviivoja ja alaviivoja.

Kuvaus

Kuvaa näkymän tarkoitusta lyhyesti. Kuvaus on hallintaliittymän sisäinen, eikä se näy loppukäyttäjälle missään tilanteessa.

Kuvauksessa tulee olla 3-128 merkkiä

Organisaatio

Organisaatio määräytyy käyttäjän perusteella, eikä sitä ole mahdollista muuttaa. Tietyn organisaation käyttäjät voivat luoda ja muokata näkymiä ainoastaan oman organisaationsa sisällä. Muiden organisaatioiden näkymät eivät ole nähtävissä hallintaliittymässä.

 

Matomo-ID (Piwik-ID)

Mikäli haluat liittää näkymään olemassaolevan näkymän tai aikaisemmin poistamasi näkymän tilastotiedot, kirjoita tilastointitunnus tähän. Näkymiä poistettaessa hallintakäyttöliittymä mahdollistaa tilastotietojen säilyttämisen, jolloin saat näkymäsi yksilöidyn tilastointitunnuksen (Piwik-ID), jota on mahdollista käyttää muissa näkymissä.

 

Kopioitava näkymäNäkymä, joka kopioidaan uuden näkymän pohjaksi. 

 

Valitse Luo näkymä. Tämän jälkeen pääset näkymän muokkaussivulle:

Tämän jälkeen voit vapaasti muokata ulkoasuun ja hakutoiminnallisuuteen liittyviä sisältöjä. 

Näkymän URL (esimerkissä http://testi-instituutio.finna-test.fi) näkyy linkkinä ruudun vasemmassa yläreunassa. Seuraamalla linkkiä näkymä avataan uuteen selainikkunaan.

Näkymän yleiset asetukset

"Näkymän tiedot" -välilehdeltä löytyvät seuraavat asetukset:

Näkymän otsikko

Otsikkoa käytetään mm. HTML-sivun title -elementissä.

Ylläpidon sähköposti

Sähköpostiosoite yleistä palautetta ja virhetilanteita varten.

Näkymän julkisuus

Piilotettua näkymää ei pääse katsomaan www-selaimella. Piilottamisen tarkoitus on estää pääsy näkymään siksi aikaa, kun teet muutoksia ulkoasuun ja sisältöihin. Mikäli haluat piilottaa näkymän myös loppukäyttäjiltä, tulee näkymä piilottamisen jälkeen lisäksi julkaista tuotantopalvelimella

Ylänäkymä

Näkymälle voi asettaa ylänäkymän, jonka kautta voi päivittää kieliversioita usean näkymän välillä.

Näkymän tila

Näkymän tila (Testi, Beta, Tuotanto) määrittää onko näkymä testinäkymä, rajoitetussa käytössä oleva beta-näkymä vai tuotantokäytössä oleva näkymä. Tietoa käytetään Finnan tunnuslukujen muodostamiseen.

Aliorganisaatio

Yhteiskirjastot voivat luoda saman Finna-organisaatiotunnuksen alle näkymiä, joissa on käytössä eri ulkoiset aineistot. Näissä tapauksissa hallintaliittymän Aliorganisaatio-valinta määrittää minkä organisaation PCI -aineistot näkymässä näytetään. Valinta näytetään vain yhteiskirjastojen käyttäjille. 

Näkymän kieli

Voi valita näkymän käytettävissä olevat kieliversiot ja oletuskielen.

Käyttäjien kommentit ja arvostelut

Kohdassa "Sosiaaliset toiminnot" valitaan näytetäänkö näkymässä käyttäjien kommentteja ja arvosteluita sekä voiko näitä lisätä näkymän kautta. Kommenttien näyttäminen vaatii lisäksi, että näkymään on valittu jokin tunnistautumistapa.

Käyttäjien lisäämää sosiaalista metatietoa voi tarkastella ja haluttuja kommentteja kätkeä moderointi -osiossa.

Näkymän julkaisu

Kun näkymän asetukset on asetettu Hallintaliittymän kautta ja niiden toimivuus tarkastettu, voidaan näkymä julkaista loppukäyttäjille:

Julkaisuvalinnan jälkeen näkymä kopioituu tuotantopalvelimelle minuutin sisällä, minkä jälkeen se on kaikkien näkyvillä osoitteessa <organisaatio>.finna.fi/<näkymä>.

Julkaisun jälkeen tehdyt muokkaukset eivät päivity automaattisesti tuotantopalvelimelle, joten näkymää voi julkaisunkin jälkeen kehittää Hallintaliittymässä vapaasti. Kun uudet muutokset ovat jälleen julkaisukunnossa, ne on julkaistava samalla tavalla uudestaan.

Oletusnäkymän asettaminen

Yksi organisaation tuotantopalvelimelle julkaistuista näkymistä voidaan määritellä oletusnäkymäksi. Oletusnäkymä löytyy tavanomaisen osoitteensa lisäksi myös lyhyemmällä osoitteella <organisaatio>.finna.fi, eli vaatimatta näkymän nimeä osoitteen loppuun. 

Oletusnäkymää voi myöhemmin vaihtaa tekemällä saman toimenpiteen toisen näkymän asetuksissa.

Näkymän poistaminen

Valitse näkymän Poista-nappi ().

Valitse jokin vaihtoehdoista:

Vaihtoehto

Kuvaus

Säilytä tilastot, tuhoa näkymä

Mikäli haluat säilyttää näkymäsi tilastot, mutta tuhota näkymän muuten, valitse tämä vaihtoehto. Hallintaliittymä lähettää sinulle tuhoamisen yhteydessä sähköpostia, joka sisältää säilytettyjen tilastojen tunnisteen, jota voit myöhemmin käyttää näkymiä luodessa. Näin voit siirtää olemassa olevan näkymän tilastot uuteen näkymään.

Tuhoa tilastot ja näkymä

Poistaa sekä näkymän että siihen liitetyt tilastot.

Poistamisen jälkeen näkymä ja tilastot eivät enää ole palautettavissa.

Peruuta

Peruuttaa toiminnon: kumpaakaan, näkymää tai tilastoja, ei poisteta.

Uuden kehitysversion testaaminen

Finnan versiopäivitykset (ks. kehityksen kalenteri) asennetaan palvelimille seuraavasti:

Sprintin loputtua (normaalisti torstaisin kolmen viikon välein) päivitetään uusi versio finna-test.fi-palvelimelle ja lähetetään ilmoitus uusista ominaisuuksista kdk-asiakasliittymä postituslistalle.

Seuraavan viikon tiistaiaamuna päivitetään uusi versio tuotantopalvelimelle (*.finna.fi).

Torstain ja tiistaiaamun välisenä aikana näkymien uusia ominaisuuksia voi kokeilla finna-testillä ja raportoida mahdolliset ongelmat. Näin esimerkiksi omien paikallisten muutosten toimivuuden uuden version kanssa voi tarkastaa ennen tuotantopalvelimen päivitystä. Näkymiä voi muokata normaalisti, mutta julkaisu tuotantoon on mahdollista vasta kun uusi versio on siirretty tuotantopalvelimelle.

Pyhäpäiville (ja muissa erikoistapauksissa) osuvat päivitykset tehdään finna-testin osalta torstaita edeltävänä arkipäivänä, ja tuotantopalvelimen osalta tiistaita seuraavana arkipäivänä.

  • No labels