Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finnan asiakaswikin Ohjeet -osiosta löytyy tarkempaa tietoa mukaantulijoille, muun muassa, mistä taustajärjestelmistä on jo toteutettu rajapinta Finnaan.

Museoille löytyy tarkentavia ohjeita museoviraston sivuilta: https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/museoiden-finna. Täällä mainitaan mm. mahdollisuus saada Museoviraston neuvoja LIDO:n käyttöön, eli miten oman kokoelmanhallintajärjestelmän tietoja mapataan LIDO-siirtoformaattiinohjeistusta antaa myös museovirasto: Museoiden Finna.

Milloin Finnaan voi tulla mukaan?

...