Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finnan vuosiraportit ja projektisuunnitelmat löytyvät sivulta https://www.kiwi.fi/display/Finna/Suunnitelmat+ja+raportit

2018

Wunder Finland (2018): Finna - Käyttö ja trendit 2017. Raportti. [Finna Trendiraportti 2017]

2017

Kampuri, Hanna (2017): Itä-Suomen yliopiston kirjaston asiakkaiden käyttökokemuksia uudesta asiakaskäyttöliittymästä : Haastatteluja UEF-Finnasta. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelma. [http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701091208 ]

...