Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: typokorjauksia

 

 

Tämä dokumentti kuvailee tarvittavat kentät, jotta Dorian OpenAirelle tehty OAI-suodatus toimii oikein.

 

Huom! Access Level-kenttässä kentässä ei ole syöttölomakkeella valintaa "embargoed access". Embargollisillekin syötetään Open Access, mutta OpenAire-setissä tietue alkaa näkyä vasta, kun embargo on rauennut.

...

Kentän nimiPakollinen*Dublin CoreArvot**Näkyminen OpenAire-setissäHuomioita
OtsikkoXdc.title 

<dc.title>...

 
TekijäXdc.contributor.authorSukunimi, Etunimi

<dc.creator>...

 
JulkaisupvmXdc.date.issuedISO 8601 [W3CDTF]  
JulkaisutyyppiXdc.type.publication

article
bachelorThesis
masterThesis
doctoralThesis
book
bookPart
review
conferenceObject
lecture
workingPaper
preprint
report
annotation
contributionToPeriodical
patent
other

<dc:type>

info:eu-repo/semantics/...

Näkyy OpenAiressa vain,

jos on joku edellä mainituista

EU-projekti IDPakollinen, jos olemassadc.relation.projectid 

<dc:relation>

info:eu-repo/semantics/...

Prefixiä ei tarvitse syöttää lomakkeella,

vaan generoidaan automaattisesti

IdentifierXdc.identifier.uriURN tai DOI<dc:identifier>...Mielellään URN-tunnus
Käyttöoikeus (Access level)Xdc.rights.accessrights

closedAccess

restrictedAccess

openAccess

open access

<dc.rights>

info:eu-repo/semantics/...

Näkyy OpenAire-setissä

vain, jos arvo on OpenAccess

Oikeudet (License Condition) dc.rights <dc:rights>... 
Versio type.version

draft

submittedVersion

acceptedVersion

publishedVersion

updatedVersion

 

<dc:type>...

info:eu-repo/semantics/...

 
Embargon raukeamispäivä(Hoituu automaattisesti, jos työllä embargo)  

<dc:date>

info:eu-repo/date/embargoEnd/

<YYYY-MM-DD>...

dc.embargo.lift on DSpacessa työllä, jolla embargo päällä ja se häviää kun embargo raukeaa. Rauetessa myös dc.date.available ilmestyy. Embargon päättely ja sen päättymisarvo otetaan embargo.liftistä.
      
      
      
      

...