Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
titlePython-esimerkki tiedoston lähettämisestä form-datana Requests-moduulin avulla
import requests

url = julkaisuarkiston rest-endpoint tähän, esim. https://www.doria.fi/rest

#Kirjaudutaan sisään:
r = requests.post(url + '/login', headers=headers, data = '{"email": "' + username + '", "password": "' + password + '"}', verify=False)

headers = {"Accept": "application/json'"}
#Lisätään token headeriin:
headers['rest-dspace-token'] = r.text

#Avataan lähetettävä tiedosto:
files = {'file': open(filedir + "/" + fname[1:-1], 'rb')}

#Lähetetään tiedosto Restillä:
response = requests.post(url + '/items/' + iteminitem_tietokantaid_idtähän + '/bitstreams?name=' + tiedoston_nimi_tähän + '&description=' + tiedoston_kuvailuteksti_tähän, files=files, headers=headers)

...