Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kirjastoverkkopalvelut tarjoaa järjestelmää ja tukea digitaalisten aineistojen verkkojulkaisemiseen. Peruspalvelu kattaa työkalut aineistojen syöttöön, hallintaan, verkkojulkaisemiseen, sekä käyttäjätuen, nauhavarmistukset ja rajapintoja julkaisuarkiston käyttöön muista järjestelmistä käsin.

Helpoin tapa liittyä palveluumme on tulla osaksi Doriaa, usean organisaation käyttämää keskitettyä julkaisuarkistoa. Jos julkaisuarkistolle on paljon erityisvaatimuksia, asiakkaalle voidaan luoda räätälöidympi, oma julkaisuarkisto. Keskeinen osa tekniikkaa on toteutettu avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistolla, jota on muokattu sopimaan käyttötarkoituksiimme.

 

Panel
title
Julkaisuarkistopalvelun
Julkaisuarkistopalvelujen yhteystiedot
Julkaisuarkistojen käyttöön ja teknisiin ongelmiin saat apua osoitteesta

Käyttö- ja tekninen tuki: doria-

oa (at) helsinki.Katso myös Dorian ja Theseuksen asiakasorganisaatioiden yhteystiedot

 

 

 

 

Asiakasorganisaatioiden palvelupostit

Panel
title
Tekninen tuki

Asiakaswikin tekninen tuki: kiwi-posti@helsinki.fi

Kansalliskirjaston Doria-aineistot

Tiedustelut ja kysymykset: kk-palvelu@helsinki.fi 

Panel
titleOikopolkuja

Ajankohtaista Julkaisuarkistopalveluissa

Blog Posts
max

10

5
sortcreation
reversetrue
content

titles

excerpts