Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Konsortion hankkimien tuotteiden ja palveluiden tulee täyttää FinELib-konsortion hankintaperiaatteet (pdf).  

Hinnoittelu

FinELib-konsortio ei ota välityspalkkiota konsortion kautta hankituista tuotteista tai palveluista. Jäsenet maksavat kustantajan tai välittäjän kanssa neuvotellun hinnan. Hinnoittelun pohjana voi käyttää konsortion jäsenten käyttäjälukuja. Laskutus tapahtuu keskitetysti, eli voitte lähettää yhden laskun FinELib-konsortiolle.

...