Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

MARC 21 –formaatin nimiökentän merkkipaikassa 000/17 esiintyvän koodaustason nimitysten ja määritelmien suomennoksia on päivitetty vastaamaan RDA:n kansallisia kuvailutasoja. Koodaustasojen aiemmat nimitykset olivat peräisin suomalaisista Suomalaisista luettelointisäännöistä, jotka eivät enää ole käytössä.   

...