Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ryhmän kokouksista suurin osa käytettiin uudistuvan RDA-kuvailustandardin tarkennettujen ohjeistusten laatimiseen mm. teoksen auktorisoidulle hakutiedolle. Ohjeistuksen työstämistä jatketaan vuonna 2023.

Ryhmä seurasi kiinteästi Kansalliskirjaston Linkitetetyn kirjastodata -projektin etemistä uuden tietomallin luomisessa sekä työryhmän Teos MARC 21 -formaatissa

Kuvailevan metatiedon standardien lisäksi ryhmä kartoitti tutkimusaineiston/datan kuvailuun liittyviä haasteita. Asian jatkokäsittely tapahtunee korkeakoulu- ja tiedekirjastojen kesken.

ISO-standardien erityisasiantuntija esitteli ryhmälle kuvailevaan metatietoon vaikuttavien ISO-standardien tilannetta. Kuvailun automatisoinnin asiantuntija esitteli ryhmälle sisällönkuvailuun liittyvän automatisoinnin tilannettaetenemistä teostietueiden suunnitelussa.

Ryhmän kokouksessa 13.12.2022 vieraili Yleisten kirjastojen neuvoston asettaman metatietoryhmän projektin vetäjä Kaisa Hypen, joka esitteli projektin tavoitteita.

Ryhmä käsittele uudistuneen RDA:n mahdollisesti aiheuttamia konversiotarpeita ja perusti kuvailuryhmille yhteisen sivun konversiotarpeiden ilmaisemiseksi.

Laadittiin suositusta automaattisen kuvailun minimitasosta. Työstöä jatketaan vuonna 2023.