Tehtävänkuva

Kuvailustandardiryhmä keskittyy kuvailua ohjaavien kansainvälisten kirjastoalan standardien jalkauttamiseen Suomeen yhteistyössä muiden kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä osallistuu standardien kääntämiseen, linjaamiseen ja niistä tiedottamiseen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa. Ryhmä vastaa standardeja koskeviin kansainvälisiin kommenttipyyntöihin Suomen osalta ja välittää kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotukset kansainvälisille kehittämisverkostoille. Ryhmä toimii myös kuvailustandardiosaamista jakavana foorumina kirjastoille sekä muille muistiorganisaatiolle.

Kuvailustandardiryhmä vaikuttaa mm. seuraaviin kuvailustandardeihin:

  • RDA-kuvailusäännöt
  • Kuvailun kansainväliset periaatteet (ICP)
  • LRM-käsitemalli ja sen johdannaiset


Kokoonpano

Mervi Kivirinta, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto

Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kirjasto

Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto

Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto

Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto

Minna Kantanen, Kansalliskirjasto

Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, puheenjohtaja

Anna Tuominen, Kansalliskirjasto, sihteeri


Viestintä

Ryhmä kokoontui kaksituntisiin etäkokouksiin 15 kertaa vuonna 2022.

Kuvailuryhmien yhteisissä työpajoissa 23.3.2022 ja 22.11.2022 ryhmä alusti ja kommentoi mm. kuvailun laatuun liittyvää keskustelua.

Ryhmä osalllistui Kuvailun tiedotuspäivän 10.5.2022 toteutukseen osallistumalla ohjelman laatimiseen ja keskusteluun mm. linkitetystä kirjastodatasta, kuvailun ohjauksesta ja kuvailun laadusta.


Tulokset

Ryhmän kokouksista suurin osa käytettiin uudistuvan RDA-kuvailustandardin tarkennettujen ohjeistusten laatimiseen mm. teoksen auktorisoidulle hakutiedolle. Ohjeistuksen työstämistä jatketaan vuonna 2023.

Ryhmä seurasi kiinteästi Kansalliskirjaston Linkitetetyn kirjastodata -projektin etemistä uuden tietomallin luomisessa sekä työryhmän Teos MARC 21 -formaatissa etenemistä teostietueiden suunnitelussa.

Ryhmän kokouksessa 13.12.2022 vieraili Yleisten kirjastojen neuvoston asettaman metatietoryhmän projektin vetäjä Kaisa Hypen, joka esitteli projektin tavoitteita.

Ryhmä käsittele uudistuneen RDA:n mahdollisesti aiheuttamia konversiotarpeita ja perusti kuvailuryhmille yhteisen sivun konversiotarpeiden ilmaisemiseksi.

Laadittiin suositusta automaattisen kuvailun minimitasosta. Työstöä jatketaan vuonna 2023.

  • No labels