Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UI Expand
titleTiedot toimijaan/julkiseen identiteettiin liittyvistä teoksista

Teosten liittäminen julkiseen identiteettiin on vahvasti suositeltavaa, sillä tieto parantaa mahdollisuutta saada ISNI-tunnus.

Jos toimijan teostietoja ei ole saatavilla, ne voi korvata muilla suositeltavilla tiedoilla (ks. edellä olevat kohdat Tiedot henkilöistä ja Tiedot yhteisöistä).

Tiedot tekijään/julkiseen identiteettiin liittyvistä teoksista

Pakolliset

  • teoksen nimi
Suositeltavat
  • teoksen julkaisuvuosi
  • kustantaja
  • teoksen tunnisteet (ISBN, ISSN, ISRC, ISWC, ISMN, ISAN, DOI)
Täydentävät

päivitetty 31.10.2022

...