Tässä ohjeessa kuvataan ISNI-tietokantaan lähetettävien tietojen teknisiä vaatimuksia ja laatukriteereitä. Lisäksi kerrotaan perusasioita ISNI-tunnuksen rakenteesta ja niistä periaatteista, joilla ISNI-tunnukset myönnetään. Ohjeeseen on lisätty mahdollisimman paljon esimerkkejä, joita on sijoitettu sinisiin esimerkkilaatikoihin. Vinkit ja suositukset näkyvät puolestaan vihreissä laatikoissa ja XML-koodipätkät harmaissa.

Ohje on Kansalliskirjaston ylläpitämä. Jos tarvitset lisätietoja tai jos et ole tästä löytänyt vastausta omaan kysymykseesi, ota meihin yhteyttätoimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.Mitä sinun tulisi tietää ISNI-tunnuksesta ja julkisista identiteeteistä

Tähän osioon on koottu ISNI-lähetyksen näkökulmasta olennaisimmat tiedot ISNI-tunnuksesta, julkisista identiteeteistä ja tunnusten myöntämisperiaatteista.

Kansalliskirjasto toimii Suomessa ISNI-tunnuksen rekisteröintitoimistona (ISNI Registration Agency, RAG) ja kansallisen ISNI-toiminnan koordinoijana. Rekisteröintitoimiston roolissa Kansalliskirjasto pystyy lähettämään henkilöihin ja yhteisöihin liittyviä metatietoja kansainväliseen ISNI-tietokantaan toisten puolesta.

ISNI-tunnuksesta

ISNI-tunnus (International Standard Name Identifier) identifioi globaalisti, ainutkertaisesti ja pysyvästi henkilöiden ja yhteisöjen julkiset identiteetit. ISNI kokoaa yhteen saman henkilön tai yhteisön nimen variaatiot ja nimenmuodot (esimerkiksi saman nimen erilaiset translitteraatiot) ja sen avulla voidaan erottaa samannimiset henkilöt ja yhteisöt toisistaan. Julkiseksi identiteetiksi kutsutaan nimeä tai nimenmuotoa, jolla henkilö esiintyy julkisuudessa. 

Jos esimerkiksi kirjailija käyttää julkaisuissaan oman nimensä lisäksi myös pseudonyymiä, molemmat ovat julkisia identiteettejä ja saavat oman ISNI-tunnuksen (ks. Pirkko Saisio). 

Esimerkki: Pirkko Saisio
 • todellinen nimi: Pirkko Saisio = ISNI 0000 0000 8157 2780
 • Saision käyttämä pseudonyymi: Jukka Larsson = ISNI 0000 0000 4592 9754
 • Saision käyttämä pseudonyymi: Eva Wein = ISNI 0000 0000 8150 5780

(todellisen nimen lisäksi myös Saision käyttämät pseudonyymit saavat omat ISNI-tunnukset)


Jos henkilö julkaisee teoksia ainoastaan taiteilijanimellä, vain taitelijanimi on julkinen identiteetti ja saa oman ISNI-tunnuksen (ks. Kauko Röyhkä).

Esimerkki: Kauko Röyhkä
 • taitelijanimi: Kauko Röyhkä = ISNI 0000 0000 3867 0131
 • todellinen nimi, ei käytetty julkisuudessa: Jukka-Pekka Välimaa

(vain taitelijanimi on julkinen identiteetti ja saa oman ISNI-tunnuksen)kuksutaan 


Yhteisö voi käyttää useita variaatioita omasta nimestään, mutta nämä saavat vain yhden ISNI-tunnuksen.

Yhteisöesimerkki: Gummerus Kustannus
 • kustantajan nimi: Gummerus Kustannus oy = ISNI 0000 0004 7444 1570
 • vaihtoehtoiset nimet: G-Kustannus oy; Gummerus Kustannus; Gummerus kustannusosakeyhtiö; Gummerus (kustantaja); Gummerus Oy
Julkisista identiteeteistä

ISNI-standardin (ISO 27729) mukaan julkisilla identiteeteillä tarkoitetaan nimiä, joita toimijat käyttävät luodessaan, tuottaessaan, hallinnoidessaan ja välittäessään tietosisältöjä esimerkiksi viestintävälineissä.

Yhdellä julkisella identiteetillä voi olla erilaisia kirjoitusasuja tai nimenmuotoja, ja näitä kaikkia yhdistää yksi ISNI-tunnus. Alla olevien esimerkkien avulla havainnollistetaan erityyppisiä tilanteita.

Henkilöiden nimet


Henkilöiden nimet

Yksi ISNI-tunnus yhdistää mm. seuraavia henkilöiden nimien muotoja

 • henkilön todelliseen identiteettiin liittyvät aiemmat ja/tai myöhemmät nimet
  • Outi Heiskanen ja Outi Kanervo
  • Kirsi Kunnas ja Kirsi Kunnas-Syrjä
 • nimen erikieliset muodot
  • Tove Jansson, Tobe Janson, Tōbe Yanson, Tove Janssonová
 • saman nimen eri täydellisyysmuodot
  • Maarit ja Hurmerinta, Maarit
  • H. Snellman, Artturi Henrik Snellman, A. H. S
 • nimen erilaiset translitteroinnit
  • Pjotr Tšaikovski, Pëtr Čajkovskij
 • eri kirjoitusjärjestelmällä kirjoitetut nimet
  • Leo Tolstoi, تولستوي، ليو،, 托爾斯泰 列夫
 • lempinimet
  • Markku Heiskanen, Make Heiskanen

HUOM! jos henkilö käyttää julkisuudessaan ainoastaan taitelijanimeä/pseudonyymiä, hänen todellinen nimi yhdistetään taitelijanimeen/pseudonyymiin

 • Kauko Röyhkä ja Jukka-Pekka Välimaa
Yhteisöjen nimet
Yhteisöjen nimet

Yksi ISNI-tunnus yhdistää mm. seuraavia yhteisöjen nimien muotoja

 • yhteisön vähäiset nimenmuutokset
 • vaihtoehtoiset kirjoitusasut
  • 10 000 Maniacs ja Ten Thousand Maniacs
 • nimen täydellisyys vaihtelee
  • WSOY ja Werner Söderström osakeyhtiö
 • nimen erikieliset muodot
 • nimen erilaiset translitteroinnit
 • eri kirjoitusjärjestelmällä kirjoitetut nimet

↑ Sivun alkuun ↑

ISNI-tietokantaan lähetettävät tiedot

Mitä enemmän tietoa toimitetaan, sitä suuremmalla varmuudella julkinen identiteetti (henkilö tai yhteisö) saa ISNI-tunnuksen. Tietoa tarvitaan riittävästi, jotta pystytään automaattisesti arvioimaan, ovatko samannimiset henkilöt tai yhteisöt samoja vai eri julkisia identiteettejä. Jos tieto on liian niukkaa, julkiselle identiteetille ei saada ISNI-tunnusta.

Julkinen identiteetti tarkoittaa nimenmuotoa, jolla henkilö tai yhteisö julkaisee teoksia tai esiintyy julkisuudessa. Jos henkilöllä on useampia julkisia identiteettejä (taiteilija- tai salanimiä), jokainen saa eri ISNI-tunnuksen.

Alla olevissa listauksissa ISNI-tietokantaan lähetettävät tiedot ovat jaoteltu pakollisiin, suositeltaviin ja täydentäviin. Jaottelun pohjana on käytetty kansainvälisen ISNI-IA-toimiston laatuperiaatteita (Data Completeness & Assignment Rules, PDF) ja Kansalliskirjaston omia laatukriteereitä.

Täysin välttämättömiä tietoja ISNI-tunnukseen saamiseen on henkilön tai yhteisön nimi ja tiedontuottajan paikallisen järjestelmän tietuetunnus. Lisäksi tieto vähintään yhdestä henkilöön tai yhteisöön liittyvästä teoksesta on erittäin suositeltava. Jos teostietoja ei ole saatavilla, ne voi korvata muilla suositeltavilla tiedoilla (katso tarkemmin alla olevat tiedot). Lähetettävät tiedot pisteytetään kansainvälisen ISNI-IA-toimiston edellä mainitussa PDF-dokumentissa määritellyn kaavan mukaan. Mitä enemmän suositeltaviksi määriteltyjä tietoja lähetetään, sitä varmemmin ISNI-tunnukset saadaan.

Tiedot henkilöistä


Tiedot henkilöistä

Pakolliset

 • sukunimi ja etunimi/etunimet
 • tiedontoimittajan oma tietuetunnus

Suositeltavat

 • elinvuodet tai syntymäaika sisältäen mielellään myös päivämäärät
 • julkiseen identiteettiin liittyvät muut nimen muodot ja kirjoitusasut
 • vähintään yksi tekijään liittyvä teos
 • mahdolliset taiteilijanimet/pseudonyymit
 • verkossa olevat tiedonlähteet (mm. Wikipedia, henkilön kotisivut)
 • henkilöön liittyvät yhteisöt/organisaatiot/yhteistyökumppanit
 • henkilöön liittyvät tunnisteet (esim. IPI, IPN, ORCID, ISNI)
 • henkilön käyttämä instrumentti tai ääniala (ISNI-tietokannassa käytetyt koodit ks. listalta )

Täydentävät

 • henkilöön liittyvä maa(t) tai kansalaisuus
 • toimiala(t), jo(i)lla henkilö toimii tai on toiminut

päivitetty 31.10.2022

Tiedot yhteisöistä


Tiedot yhteisöistä

Pakolliset

 • yhteisön nimi
Suositeltavat
 • yhteisön perustamis- ja lakkauttamisvuosi
 • nimen muut muodot (mm. lyhenteet, erikieliset muodot) 
 • vähintään yksi yhteisöön liittyvä teos
 • verkossa olevat tiedonlähteet (mm. kotisivut, Wikipedia) 
 • yhteisötyyppi ja/tai yhteisöön liittyvä maa ISO-maakoodina (ks. ISO-maakoodit )
 • yhteisöön liittyvät yhteisöt/henkilöt
Täydentävät
 • yhteisön toimiala
 • mahdolliset muut standarditunnukset (mm. Y-tunnus)

päivitetty 31.10.2022

Tiedot toimijaan/julkiseen identiteettiin liittyvistä teoksista

Teosten liittäminen julkiseen identiteettiin on vahvasti suositeltavaa, sillä tieto parantaa mahdollisuutta saada ISNI-tunnus.

Jos toimijan teostietoja ei ole saatavilla, ne voi korvata muilla suositeltavilla tiedoilla (ks. edellä olevat kohdat Tiedot henkilöistä ja Tiedot yhteisöistä).

Tiedot tekijään/julkiseen identiteettiin liittyvistä teoksista

Pakolliset

 • teoksen nimi
Suositeltavat
 • teoksen julkaisuvuosi
 • kustantaja
 • teoksen tunnisteet (ISBN, ISSN, ISRC, ISWC, ISMN, ISAN, DOI)
Täydentävät

päivitetty 31.10.2022

↑ Sivun alkuun ↑

Henkilötietojen julkisuusaste ISNI-tietokannassa

ISNI-tietokantaan lähetyt tiedot voidaan jaotella suurin piirtein kahteen ryhmään: julkiset tiedot ja luottamukselliset tiedot.

Julkisella datalla tarkoitetaan sitä tietoa, joka on nähtävissä kenelle tahansa ISNI-tietokannassa.

Luottamukselliseksi (ei-julkiseksi) määriteltyjä tietoja käytetään vain järjestelmän ylläpidossa tekijöiden tunnistamisessa ja eri tiedontuottajien ISNI-tietokantaan vietyjen tietojen automaattisessa yhdistämisessä.

Kansalliskirjaston kuvailutiedoissa on henkilöiden syntymävuosia julkisesti nähtävissä. ISNI-tietokantaan lähetetään syntymävuosia luottamuksellisesti määriteltynä tietona. Lähtökohtana on, että Kansalliskirjaston kautta lähetyllä tiedolla on sama julkisuusaste kuin Kansalliskirjaston tiedoilla ISNI-tietokannassa. Tarvittaessa tietojen julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä voidaan sopia erikseen jokaisen tietoja lähettävän organisaation kanssa.

Julkiset ja luottamukselliset tiedot

Kansalliskirjaston ISNI-tietokantaan lähettämistä henkilötiedoista julkaistaan seuraavat:

 • julkiseen identiteettiin liittyvät nimet (esim. sukunimi ja etunimi/etunimet)
 • muut nimen muodot ja kirjoitusasut
 • mahdolliset taiteilijanimet ja pseudonyymit
 • tiedontoimittajan tietojärjestelmän paikallinen tietuetunnus
 • teostiedot
 • kuolleen henkilön elinvuodet
 • verkossa olevat tiedonlähteet
 • toimijaan liittyvät muut henkilöt/yhteisöt
 • julkiset tunnisteet
 • henkilön kansalaisuus tai henkilöön liittyvä maa
 • henkilön käyttämä instrumentti tai ääniala.

ISNI-tietokantaan lähetetään myös seuraavat tiedot, joita ei julkaista, mutta joita voidaan käyttää toimijoiden tunnistamiseen:

 • elossa olevien henkilöiden syntymäajat.
Arkaluontoinen ja/tai salattava tieto

Tietojärjestelmissä saattaa olla tallennettuna arkaluonteista tai salaista tietoa, jota ei saa paljastaa (esimerkiksi salanimen takana esiintyvän henkilöllisyys).

Arkaluontoisia tai muita salassa pidettäviä henkilötietoja ei toimiteta lainkaan Kansalliskirjastolle. Tiedontuottajien on pidettävä huolta, että näitä ei ole lähetettävissä tiedoissa mukana.

Arkaluonteisia henkilötietoja ovat sellaiset henkilötiedot, joista ilmenee henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys sekä geneettiset tai biometriset tiedot henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten, terveyttä koskevat tiedot, luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen Artikla 9 ).

Myös alaikäisten (eli alle 18-vuotiaiden) henkilöiden tietoja voidaan lähettää ISNI-tietokantaan. Tiedontoimittajan tulee varmistaa, että alaikäisten henkilöiden tietojen käsittelylle on juridisia perusteita.

     Bulb icon PNG and SVG Vector Free Download

 • Tiedon arkaluonteisuus on merkittävä tietojärjestelmään metatietona.
 • Jatkuvan ISNI-prosessin näkökulmasta olisi tärkeätä pystytä merkitsemään, jos henkilön todellinen nimi/identiteetti on pysyttävä salaisena.
 • Lisäksi olisi tärkeätä tietää, onko henkilön syntymävuosi julkista tietoa, etenkin jos tietoa annetaan myös Kansalliskirjaston hyödynnettäväksi.

↑ Sivun alkuun ↑

Toimitettava tieto ISNI-lähetyksen ja tiedontoimittajan järjestelmän näkökulmasta

Nimien järjestys ja merkintä

ISNI-tietokantaan menevässä datassa sukunimi ja etunimi/etunimet erotetaan omiksi XML-elementeiksi. Näin tehdään kaikkien henkilönimien ja niiden varianttien kohdalla.

Henkilön sukunimi on tiedonsiirtoformaatissa pakollinen elementti. Jos nimi on yksiosainen, se merkitään sukunimeksi.

     Bulb icon PNG and SVG Vector Free Download 

 • Jos nimen osien järjestyksessä on vaihtelua eli jos nimiä on merkitty järjestelmään sekä käänteisessä (sukunimi, etunimi) että suorassa muodossa (etunimi sukunimi), merkitsemiskäytäntöjä voisi yhdenmukaistaa. Myös varianttinimien merkitsemistapaa pitäisi tarkastella ennen kuin tietoja lähetetään Kansalliskirjaston kautta ISNI-tietokantaan.

Julkiset identiteetit, niiden väliset suhteet ja niihin liittyvät teokset

ISNI-lähetyksen tiedoissa on tekijän julkisten identiteettien oltava erotettuina toisistaan. Julkisiin identiteetteihin yhdistetään niihin liittyvät nimenmuodot, muut julkiset identiteetit ja teokset.

 • ISNI-lähetyksessä jokaiseen identiteettiin liitetään tietojärjestelmän paikallinen tunniste, joka toimii linkkinä tietoja kumpaakin suuntaan päivitettäessä.
  • HUOM! ISNI-tietokantaan tallennettuja oman tietojärjestelmän paikallisia tunnisteita ei voi jälkikäteen helposti muuttaa. Tämän vuoksi järjestelmävaihdosten yhteydessä vanhan järjestelmän tietuetunnisteet on siirrettävä talteen uuteen tietojärjestelmään, jotta linkitys aiemmin lähetettyihin tietoihin säilyisi luotettavana.

Tiedontoimittajan tietojärjestelmä voi olla identiteetinhallinnan kannalta rakentunut ainakin kahdella tavalla. Järjestelmässä voi olla yksi tietue yhtä julkista identiteettiä tai yksi tietue yhtä henkilöä kohden (ks. alla olevat kohdat).

Järjestelmässä yksi tietue yhtä julkista identiteettiä kohden
 • Tietojen lähettäminen ISNIin on suoraviivaista, jos tietojärjestelmässä on yksi tietue ja tunniste jokaista julkista identiteettiä kohden.
  • Jos henkilö käyttää julkaistessaan sekä todellista nimeä että pseudonyymiä, molemmat ovat julkisia identiteettejä ja molemmille haetaan ISNI-tunnusta. Myös lähetyksessä saadun ISNI-tunnuksen tallentaminen järjestelmään on tällaisessa järjestelmässä helpompaa, koska ISNI-tunnuksia tallennetaan vain yksi jokaista paikallisen järjestelmän tietuetta kohden. Identiteettien ja ISNI-tunnusten määrä ei mene välttämättä aivan joka tapauksessa yksi yhteen, koska ISNIn eri tiedontoimittajilla voi olla hieman eri käsitykset esimerkiksi siitä, milloin kyseessä on pseudonyymi ja milloin vaihtoehtoinen henkilönimi.

   Tietueet Pakarinen (000065620) ja Suhonen (000201489)

   Esa Pakarinen on esiintynyt sekä omalla nimellään että taiteilijanimellä Severi Suhonen.

   Järjestelmässä on tietue Esa Pakariselle ja toinen tietue Severi Suhoselle.

   Kummallekin identiteetille haetaan erilliset ISNI-tunnukset.

   Erilliset tietueet julkisille
   identiteeteille

   Sukunimi: Pakarinen
   Etunimi: Esa
   Tietue-id: 000065620
   Todellisen nimen ISNI: ...
   Pseudonyymi: Suhonen, Severi

   Pseudonyymin tietue-id: 000201489

   Sukunimi: Suhonen
   Etunimi: Severi
   Tietue-id: 000201489
   Pseudonyymin ISNI: ....

   Todellinen nimi: Pakarinen, Esa
   Todellisen nimen tietue-id: 000065620

   Teokset

   Teoksen nimi: Savolainen kalakukko
   Tekijän id: 000065620

   Teoksen nimi: Severi Suhosen jenkka
   Tekijän id: 000201489

   • Identiteetteihin liittyy omat teoksensa. Teokset yhdistetään jompaankumpaan identiteeteistä identiteettiin liittyvällä tunnisteella. 
   • Molemmat identiteetit voidaan linkittää keskenään: todelliseen henkilöön on tässä liitetty pseudonyymin tietue-id ja pseudonyymiin on liitetty todellisen henkilön tietue-id.
    • ISNI-lähetystä varten tunnisteella linkitys ei ole pakollinen vaan tiedoksi riittää identiteettiin liittyvän henkilön/organisaation nimi ja tämän suhteen tyyppi (lista sallituista arvoista: ISNI Data element values , PDF)
    • Kahden tietueen yhteyden toisiinsa voi ilmaista tietue-id:eillä, ISNIä varten tietojärjestelmässä pitää olla myös määritelty, onko identiteettiin liittyvä nimi pseudonyymi vai todellinen nimi.
   • Kun tietueet ovat saaneet ISNI-tunnuksen, identiteettiin suhteessa olevaan nimeen voidaan samaa tietuetta myöhemmin ISNIin päivittäessä liittää ISNI-tunnus, jonka avulla nämä identiteetit linkittyvät myös ISNI-tietokannassa toisiinsa.
  • Jos henkilö käyttää julkaistessaan vain pseudonyymiä tai pseudonyymejä, vain pseudonyymi(t) nähdään julkisina identiteetteinä. Tällöin ei ole tarvetta tehdä erillistä tietuetta todellisesta nimestä järjestelmään.


   Tietue Irwin Goodman (ID 000068979)

   Antti Hammarberg esiintyi vain taiteilijanimellään Irwin Goodman, joten ISNI-tunnusta haetaan vain taiteilijanimelle.

   Tietojärjestelmässä on tietue Irwin Goodmanista ja vaihtoehtoiseksi nimeksi on tallennettu Irwin. Todellisestä nimestä ei ole erillistä tietuetta, mutta jos Antti Hammarberg olisi julkaissut omissa nimissään, tietojärjestelmässä olisi hänellekin oma tietue.

   ISNI-lähetyksessä ei tarvitse merkitä, että Irwin Goodman on pseudonyymi, mutta Antti Hammarbergin nimen kohdalle on merkittävä, että kyseessä on todellinen nimi. Todellisen nimen osat erotetaan eri elementeiksi (sukunimi | etunimi) tai erottelu sukunimen ja etunimen välillä merkitään pilkulla aina samassa järjestyksessä. Jos Antti Hammarbergillä olisi oma tietue, voidaan vastaavasti tähän tietueeseen merkitä, että Irwin Goodman on pseudonyymi.

   Sukunimi: Goodman
   Etunimi: Irwin
   Tietue-id: 000068979
   Identiteetin ISNI: ...............
   Vaihtoehtoinen nimi: Irwin
   Todellinen nimi: Hammarberg, Antti

Järjestelmässä yksi tietue yhtä henkilöä kohden
 • Jos järjestelmässä on yksi tietue yhtä henkilöä kohden, henkilön julkiset identiteetit on jollain tavalla pystyttävä erottamaan toisistaan ISNI-lähetystä varten. Jos henkilöllä on useampi identiteetti, järjestelmän on kyettävä generoimaan jokaista identiteettiä kohden oma paikallinen tunnisteensa. Tällaisessa järjestelmässä on yksi henkilötietue ja useampia nimiä, joista osa voi kuulua todelliselle henkilölle ja osa henkilön muille identiteeteille. Identiteetille generoitava paikallinen tunniste on kyettävä yhdistämään nimenmuotoon, joka katsotaan omaksi erilliseksi identiteetiksi. Samoin lähetyksestä saatu ISNI-tunnus pitäisi kyetä liittämään juuri tähän nimenmuotoon, joka katsotaan erilliseksi julkiseksi identiteetiksi.

 • Henkilöllä voi myös olla vaihtoehtoisia nimenmuotoja, joita ei katsota erillisiksi julkisiksi identiteeteiksi. Erilaiset vaihtoehtoiset nimenmuodot on kyettävä liittymään siihen nimeen, jonka variantteja ne ovat. Jos tähän ei teknisesti pystytä, niin vaihtoehtoiset nimenmuodot on kyettävä merkitsemään niin, ettei niitä lähetetä ISNIin. Erityisesti tapauksissa, joissa henkilöllä on käytössä useita pseudonyymejä, vaihtoehtoisten nimien liittäminen vain yhteen tiettyyn pseudonyymiin voi olla mahdotonta. Sen sijaan todelliseen nimeen liittyviä vaihtoehtoisia muotoja on helpompi yhdistää keskenään (esimerkiksi määritteellä "entinen nimi"), koska eri nimenmuotojen takana todellisia henkilöitä on vain yksi.

 • Yhteen identiteettiin liittyvät teokset lähetetään ISNI-tietokantaan linkitettynä siihen nimeen, jolla ne on julkaistu. Tämä on tärkeää, koska identiteettien erottelu tapahtuu ISNI-tietokannassa myös teosten perusteella. Jos tietyllä nimellä, esimerkiksi henkilön todellisella nimellä ei ole julkaistu teoksia, henkilönimi ei ole julkinen identiteetti eikä hänelle haeta ISNI-tunnusta.

  Tietue Esa Pakarinen (ID 000065620)

  Järjestelmässä on Esa Pakariselle yksi tietue, joka sisältää todellisen nimen ja taiteilijanimen Severi Suhonen.

  • Tässä tapauksessa todellisella henkilöllä ei ole muita vaihtoehtoisia nimenmuotoja kuin pseudonyymi. Pseudonyymi on järjestelmässä määriteltävä pseudonyymiksi, jotta näiden kahden nimen suhteet toisiinsa voidaan määritellä ISNIä varten.
  • Esimerkissä teoksiin liitetään henkilön id ja pseudonyymin nimen id.

  Yksi tietue, jossa todellisen
  nimeksi lisäksi myös
  taitelijanimi

  Sukunimi: Pakarinen
  Etunimi: Esa
  Tietue-id: 000065620
  Todellisen nimen ISNI: .......
  Pseudonyymin sukunimi: Suhonen

  Pseudonyymin etunimi: Severi
  Tyyppi: pseudonyymi

  Pseudonyymin id: 000201489
  Pseudonyymin ISNI: ....


  Teokset

  Teoksen nimi: Savolainen kalakukko
  Henkilön id: 000065620

  Teoksen nimi: Severi Suhosen jenkka
  Nimen id: 000201489

  Järjestelmässä on yksi tietue henkilölle Antti Hammarberg ja tietueessa on kaksi muuta vaihtoehtoista nimeä Irwin ja Irwin Goodman. Näistä Irwin on harvemmin käytettävänä nimenä merkittävä jollain tavalla, jotta se voidaan poistaa ISNIin menevistä tiedoista tai sitten se on tietueen tiedoissa kyettävä jotenkin linkittämään taiteilijanimi Irwin Goodmaniin. Järjestelmästä täytyy myös käydä ilmi, että mikä tai mitkä nimistä ovat pseudonyymejä ja mitkä todellisen nimeen liittyviä variantteja.

  Tietue Antti Hammarberg (ID 000000001)

  Sukunimi: Hammarberg
  Etunimi: Antti
  Tietue-id: 000000001

  Pseudonyymin sukunimi: Goodman
  Pseudonyymin etunimi: Irwin
  Pseudonyymin id: 000068979
  Pseudonyymin ISNI: ...............

  Vaihtoehtoinen nimi: Irwin
  Vaihtoehtoisen nimen id: 000068978

  Teostiedot:
  teoksen nimi: St. Pauli ja Reeperbahn
  tekijän id: 000068979

  • todellisen nimen Antti Hammarberg tietue-id:tä 000000001 ei lähetetä ISNIin
  • pseudonyymi Irwin Goodman on julkinen identiteetti, nimi Goodman, Irwin sekä tietue-id 000068979 lähetetään ISNIin
  • myös pseudonyymissä etunimi ja sukunimi on oltava ISNI-lähetystä varten eroteltavissa
  • nimen ominaisuudesta täytyy käydä ilmi, että kyseessä on pseudonyymi tai nimelle on annettava erillinen tyyppi ("pseudonyymi")
  • pseudonyymin ISNI: ISNIstä saatava tunnus on kyettävä liittämään pseudonyymiin ja tämän paikalliseen id:hen 000068979
  • pseudonyymin varianttia Irwin (nimen id 000068978) ei lähetetä ISNIin, ellei sitä kyetä yhdistämään pseudonyymiin ja sen id:hen
  • teostiedot liitetään pseudonyymiin (teostiedoissa on oltava tekijän id:nä pseudonyymin id eikä todellisen henkilön id)
Muut toisiinsa liittyvien julkisten identiteettien suhteet
 • Edellisissä esimerkeissä julkiset identiteetit liittyvät toisiinsa niin, että yksi julkinen identiteetti on joko toisen julkisen identiteetin pseudonyymi tai todellinen nimi. Julkisten identiteettien välillä voi ISNI-lähetyksessä määritellä myös muunlaisia suhteita. Suhteita voi olla henkilöidentiteettien välillä mutta myös henkilöiden ja yhteisöjen välillä sekä yhteisöjen välillä.
 • ISNI-lähetyksen kannalta riittää, että julkiseen identiteettiin liittyvästä toisesta identiteetistä on tallennettu pelkkä nimi. Tämän lisäksi pitäisi kuitenkin ISNI-lähetystä varten määrittää, millä tavalla nämä kaksi julkista identiteettiä liittyvät toisiinsa. Tähän suhteeseen voidaan liittää myös identiteettiin liittyvän identiteetin ISNI-tunnus, jos se on jo tiedossa. Jos ISNI-tunnus saadaan järjestelmän tietoihin myöhemmin, tämä identiteettien väliseen suhteeseen liittyvä lisätieto voidaan päivittää jatkossa myös ISNI-tietokantaan.
 • Järjestelmään voi olla tallennettu pääsääntöisesti henkilötietoja. Tämä ei kuitenkaan estä liittämästä näihin henkilöihin yhteisöjä, jos henkilötietoihin on tallennettu henkilöihin liittyviä yhteisöjen nimiä.
 • ISNIn lista mahdollisista julkisten identiteettien välisistä suhteista on dokumentissa ISNI Data element values (PDF). Pseudonyymisuhteiden lisäksi yleisimmät suhteet julkisten identiteettien välillä ovat jäsenyys yhteisössä tai yhteisöjen välillä yhteisöä seuraava tai edeltänyt yhteisö. Tarkemmin näiden merkitsemisestä tietojen lähetykseen sovitaan Kansalliskirjaston kanssa.

 • Yhteisöidentiteetteihin liittyy osin samankaltaisia määrittelyongelmia kuin henkilöihin: välillä yhteisö voi esimerkiksi muuttaa nimeään vain hieman. Joskus nämä muuttuneet nimet katsotaan eri yhteisöksi ja joskus ei (alla olevassa esimerkissä Juice Leskinen Slamillä on eri ISNI-tunnus kuin sen seuraajalla Juice Leskinen Grand Slam).

  Tietue Juice Leskinen Slam

  ISNI-tunnusta haetaan tietojärjestelmässä olevalle yhteisölle Juice Leskinen Slam, josta on erillinen tietue.

  Tietojärjestelmässä voi myös olla tietue yhteisöön liittyvästä henkilöstä (tässä tapauksessa Juice Leskinen).

  Yhteisön tietue

  Yhteisön nimi: Juice Leskinen Slam
  Tietue-id: 000181171
  Yhteisön ISNI: .......
  Yhteisötyyppi: yhtye
  Maa: Suomi
  Jäsen: Leskinen, Juice
  Perustamisvuosi: 1977

  Henkilön tietue

  Henkilön nimi: Leskinen, Juice
  Tietue-id: 000050709
  Henkilön ISNI: 0000 0003 7189 1237
  Jäsenenä yhteisössä: Juice Leskinen Slam

  Teokset

  Teoksen nimi: Viidestoista yö
  Tekijän id: 000181171
  Tekijän id: 000050709

  • Yhteisöstä/Yhtyeestä lähetetään nimi ja järjestelmän oma tietue-id. Lisäksi olennaisia tietoja on yhteisöön liittyvä maa sekä yhteisön tyyppi, teokset, perustamisvuosi ja kotisivut, jos ovat tiedossa.
  • Yhteisöön liittyvästä henkilöstä riittää vähimmillään pelkkä nimi, vaikka yllä olevassa esimerkissä tietojärjestelmässä on kuitenkin henkilö rekisteröity omaksi tietueekseen. 
  • Jos yhteisöön liittyvän henkilön nimi lähetään ISNIin, pitää identiteettien välinen suhde määritellä viimeistään ISNI-lähetyksessä. Yhteisön ja henkilön suhdetyyppi on esimerkissä jo merkitty järjestelmään ominaisuutena "jäsen", jolle vastine on "hasMember" (lisätietoja aiemmin mainitussa dokumentissa ISNI Data element values , PDF). Jos tietojärjestelmässä ei ole määritelty suhdetyyppejä, mutta tiedetään, että suhdetyyppi on jokaisessa tapauksessa sama (esim. kyseessä yhtyeen jäsen), voidaan suhdetyypille antaa oletusarvo ISNI-lähetyksessä.
  • Jos yhteisöön liittyvän jäsenen ISNI-tunnus on tiedossa, sen voi henkilön tietue-id:n avulla liittää ISNI-lähetyksessä yhteisön tietoihin, yhteisöön liittyvän henkilönimen ISNI-tunnukseksi.
  • Jos ISNI-tunnusta haettaisiin henkilölle, joka on yhteisön jäsen, toimittaisiin suunnilleen samoin: ilmoitetaan henkilöön liittyvän yhteisön nimi ja suhdetyypiksi "jäsenyys yhteisössä" (ISNIn vastaava arvo "isMemberOf"). Esimerkkitapauksessa yhteisöllä ei ole vielä ISNI-tunnusta. Kun tunnus saadaan, se voidaan jatkossa ilmoittaa henkilön tietoja ISNIin päivitettäessä henkilöön liittyvän yhteisön ISNI-tunnuksena.
Datan rakenne ISNI-lähetyksissä (XML) TAI ISNIin lähetettävät tiedot XML-muodossa

Kansalliskirjastolle toimitetaan Irwin Goodmanin nimeen liittyvä järjestelmän tunnus ja teos sekä varianttinimi, jos se kyetään yhdistämään oikeaan nimeen.

Kansalliskirjaston välittämät tiedot ISNI-tietokantaan näyttävät tältä:

XML: Irwin Goodman - St. Pauli ja Reeperbahn
<identityInformation>
    <requestorIdentifierOfIdentity>
        <identifier>000068979</identifier>
    </requestorIdentifierOfIdentity>
    <identity>
        <personOrFiction>
            <personalName>
                <surname>Goodman</surname>
                <forename>Irwin</forename>
            </personalName>
            <resource>            
                <title>St. Pauli ja Reeperbahn</title>
            </resource>
            <personalNameVariant>
                <surname>Irwin</surname>
            </personalNameVariant>
        </personOrFiction>
    </identity>
</identityInformation>
<isRelated identityType="personOrFiction">
    <relationType>real name</relationType>
    <personalName>
        <surname>Hammarberg</surname>
        <forename>Antti</forename>
    </personalName>
</isRelated>  

Kansalliskirjastolle toimitetaan toisistaan eroteltuna kumpikin identiteetti, joihin tulee kuhunkin nimeen liittyvä järjestelmän tunnus ja teokset. Kansalliskirjaston kaksi erillistä ISNI-pyyntöä näyttäisivät tältä:

XML: Esa Pakarinen - Savolainen kalakukko
<requestorIdentifierOfIdentity>
    <identifier>(FI-ASTERI-N)000065620</identifier>
</requestorIdentifierOfIdentity>
<identity>
    <personOrFiction>
        <personalName>
            <surname>Pakarinen</surname>
            <forename>Esa</forename>
        </personalName>
        <resource>
            <titleOfWork>
                <title>Savolainen kalakukko</title>
            </titleOfWork>
        </resource>
    </personOrFiction>
</identity>
 <isRelated identityType="personOrFiction">
    <relationType>pseud</relationType>
    <personalName>
        <surname>Suhonen</surname>
        <forename>Severi</forename>
    </personalName>
</isRelated> 
XML: Severi Suhonen - Severi Suhosen jenkka
<requestorIdentifierOfIdentity>
    <identifier>(FI-ASTERI-N)000201489</identifier>
</requestorIdentifierOfIdentity>
<identity>
    <personOrFiction>
        <personalName>
            <surname>Suhonen</surname>
            <forename>Severi</forename>
        </personalName>
        <resource>
            <titleOfWork>
                <title>Severi Suhosen jenkka</title>
            </titleOfWork>
        </resource>
    </personOrFiction>
</identity>
<isRelated identityType="personOrFiction">
    <relationType>real name</relationType>
    <personalName>
        <surname>Pakarinen</surname>
        <forename>Esa</forename>
    </personalName>
</isRelated>

Kansalliskirjaston välittämät tiedot ISNI-tietokantaan näyttävät tältä. Henkilön ISNI-tunnus on jo tiedossa, joten se voidaan liittää lähetykseen, vaikka yhteisölle vasta haetaan ISNI-tunnusta:

XML: Juice Leskinen Slam -yhtye jäseneä Juice Leskinen
<identityInformation>
  <requestorIdentifierOfIdentity>
    <identifier>(FI-ASTERI-N)000181169</identifier>
  </requestorIdentifierOfIdentity>
  <identity>
    <organisation>
      <organisationType>Musical group or band</organisationType>
      <organisationName>
        <mainName>Juice Leskinen Slam</mainName>
      </organisationName>
      <usageDateFrom>1977</usageDateFrom>
      <location>
        <countryCode>FI</countryCode>
      </location>
  </identity>
</identityInformation>
<isRelated identityType="personOrFiction">
  <relationType>hasMember</relationType>
  <relationName>
    <ISNI>0000000371891237</ISNI>
    <personalName>
      <surname>Leskinen</surname>
      <forename>Juice</forename>
    </personalName>
  </relationName>
</isRelated>


     Bulb icon PNG and SVG Vector Free Download

 • Julkiset identiteetit on tärkeä erottaa toisistaan omassa tietojärjestelmässä.
  • Jokaisella julkisella identiteetillä tulee olla paikallinen tunniste.
  • Jokaiseen julkiseen identiteettiin liitetään yksi ISNI-tunnus.
 • Henkilön eri nimenmuotojen tyypit on määritelty omassa tietojärjestelmässä (esim. todellinen nimi, entinen nimi, pseudonyymi).
 • Henkilön eri nimenmuotojen yhteydet toisiinsa on määritelty (esim. pseudonyymin varianttimuoto liittyy tiettyyn pseudonyymiin eikä henkilön todellisen nimeen).
  • Jos ei kyetä määrittelemään vaihtoehtoisen nimen tyyppiä ja sen suhdetta muihin nimiin, vaihtoehtoista nimeä ei lähetetä ISNI-tietokantaan ja tieto siitä on merkitty paikalliseen järjestelmään.
 • Identiteettien suhteet toisiinsa on määritelty (esim. henkilön pseudonyymi, on jäsen yhteisössä, yhteisön edeltäjä/seuraaja).


Toimitettavien tietojen formaatti ja tietosuojalain mukainen käsittely

Formaatti

Tietojen toimitustavasta ja -formaatista on sovittava Kansalliskirjaston kanssa ennen toimittamista. Formaatti voi olla taulukkomuotoinen tekstitiedosto (TSV, CSV). Yhtenä mahdollisuutena jäsentää taulukkomuotoinen tieto, on ISNIn määrittelemä formaatti henkilötietojen lähettämiseen. Tästä tarkemmat ohjeet löytyvät tarvittaessa ISNI-IA:n Technical documentation -sivuilla ):

Tietojen käsittelystä

Kun henkilötietoja lähetetään Kansalliskirjastoon, pitää muistaa, että tietojen toimittamisessa on huomioitava tietosuoja. Tietojen luottamuksellisesta toimitustavasta sovitaan Kansalliskirjaston kanssa erikseen.

ISNI-tietokannassa olevat henkilötiedot käsitellään EU:n General Data Protection Regulation -tietosuojalain mukaisesti. Tarkempia tietoja mm. datan keruuseen ja säilyttämiseen liittyvistä periaatteista löydät ISNI-keskuksen datapolitiikasta: ISNI Data Policy (PDF-tiedosto, 544 KB; englanniksi).

↑ Sivun alkuun ↑

ISNI-tunnukset omassa tietojärjestelmässä ja tietojen päivitys ISNI-kantaan

ISNI-tunnusten tallentaminen, päivittäminen ja validointi omassa tietojärjestelmässä
 • ISNI-tunnus muodostuu 16 merkistä ja se voidaan tallentaa joko välilyönneillä neljän numeron sarjoissa ihmisluettavassa muodossa (0000 0001 2147 8925) tai ilman (0000000121478925). ISNI-tunnuksen voi myös esittää URL-muodossa lisäten ”https://isni.org/isni/” ISNI-tunnuksen eteen: https://isni.org/isni/0000000121478925 (Tove Jansson).
 • ISNI-tunnuksen tallentaminen tietojärjestelmiin:
  • ISNI tallennetaan tietojärjestelmään 16-merkkisenä sarjana ilman välilyöntejä. Tietojärjestelmään tallennetun muodon voi esitystä varten muuntaa haluttuun muotoon.
  • Jos tietojärjestelmään tallennetaan useampia ulkoisia tunnisteita, ISNI-tunnuksen voi tallentaa muiden tunnisteiden tavoin. Eri tunnisteiden kohdalle pitäisi pystyä lisäämään tunnisteen nimi määritteeksi (esim. "isni" tai "ISNI") tai tunnistekentät nimeämään siihen tallennetun tunnisteen mukaan.
 • ISNI-tunnusten päivittäminen tietojärjestelmiin: Joskus ISNI-tietokannassa sama identiteetti saa virheen seurauksena useamman kuin yhden ISNI-tunnuksen. Kun samat identiteetit yhdistetään, ISNI-tunnus saattaa muuttua. ISNI saattaa muuttua myös tapauksissa, joissa kaksi eri identiteettiä on ensin yhdistetty virheellisesti toisiinsa ja myöhemmin eroteltu ISNI-tietokannassa toisistaan. Tieto muuttuneista ISNI-tunnuksista tulee Kansalliskirjastolle pari kertaa vuodessa. Toimitamme tiedot muutoksista ISNI-yhteistyökumppaneille sovitulla tavalla.
 • ISNI-tunnusten validointi:
  • Jos ISNI-tunnuksia on mahdollista editoida järjestelmässä käsin, virheet ovat mahdollisia. ISNI-tunnuksen voi tietojärjestelmässä validoida sen viimeisen merkin eli tarkistussumman avulla. ISNI-tunnuksen tarkistussumman periaatteet määritellään ISNI-standardissa ISO 27729 . Standardista on myös Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n ylläpitämä suomennos SFS-ISO 27729 .
Muutosten päivittäminen ISNI-kantaan

Muutosten päivittäminen ISNI-tietokantaan: Jos oman tietokannan muuttuneita tietoja halutaan päivittää säännöllisesti myös ISNIin, tietokannan muuttuneissa tiedostoissa tulee olla muutoksen aikaleima, jonka avulla tietyllä aikavälillä muuttuneet voidaan poimia järjestelmästä. Aikaleiman lisäksi järjestelmässä pitäisi pystyä merkitsemään, että tehty muutos ei ole ISNIn kannalta oleellinen. Esimerkiksi uuden ISNI-tunnuksen tallentaminen omaan järjestelmään ei ole ISNIn kannalta oleellinen tieto. ISNIn kannalta epäoleellisten tietojen tallennukset voidaan merkitä tekemällä ne esimerkiksi erillisellä tietokannan käyttäjätunnuksella.

↑ Sivun alkuun ↑

Lisätietoa

ISNI-toimiston antamat tekniseet ohjeet on koottu ISNIn verkkosivulle Technical Documentation . Ohjeista oleellisimmat tiedontuottajan näkökulmasta:

Jos et ole löytänyt tältä sivulta vastausta omaan kysymykseesi, ota meihin yhteyttätoimijakuvailu-posti @ helsinki.fi

↑ Sivun alkuun ↑

 • No labels