Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Edellinen kokous: 2021-11-11 Pääkäyttäjäverkoston kokous

...

Muistio

Kehittäjätuokio / Developers' hour

...

 • Community release date is this week.
 • next Next release on Spring'22 we should reserve update date for all production servers +1-2 weeks after community release, and the piloting one just after the release.
 • 3amk: intranetusers.css KK-Koha builds changelogs page is now public.
 • 3AMK's piloting team advices the other libraries to pay attention to these things:
  • It might be needed to check the functioning of intranetusers.css with the new version (to see that everything works)
  (for example
  • .  For example if the library has used it for hiding some buttons from the interface
  )hold reminder:
  • .
  • There's a new message type in this version: Hold reminder. See if your library wants to use it and then set it up. (It also needs to be added to cronjobs.)
  • Another new message type is autorenewal message
  is a new possibility (
  • , if you use autorenewal
  )
  • .
 • It's a good idea to keep your slack open and discuss any questions there about the version update. Andrii, for example, is easily reached there.

Kohan käännökset / Translating Koha

...

 • Esa-Pekka scheduling a statistic meeting, that will be held tomorrow. Some decisions should be made before the end of the year.
 • Asiantuntijaryhmässä on jo keskusteltu aiheesta ja toiveet on aika selviä.
 • Pseudonymisaatio ratkaisee osan ongelmista, mutta tilastointiryhmä (stat_cat) ei tule pseudonymisaation avulla mukaan. Sort1/Sort2 tulisi, mutta meillä ei vilä vielä sitä käytössä. AJatuksena olisi siirtää tilastoryhmä sort-kenttään. Tuudon kanssa toiminta pitää vielä selvittää myös. Vaikuttaa myös raportteihin. Jossakin kirjastossa kentät sort1&sort2 ovat muussa käytössä jo. (Voisi vielä laajemmin kysyä, onko muillakin käytössä.)

Myöhässä -tilaiset

 • On käynyt ilmi, että jollakin kirjastolla ollut vahingossa päällä asetus:

  DefaultLongOverdueLostValue 

  DefaultLongOverdueDays

 • Sen seurauksena kadonneet-tilaan menneet lainat eivät ole näkyneet asiakkailla.
 • Keskustellaan kokouksessa tarkemmin, mistä on kyse, ja vaikuttaako asiaan muutkin asetukset (Esimerkiksi KK:n omassa kannassa ei ole ollut tätä ongelmaa, vaikka ollut  myöhässä-tilaisia.)
  • hidelostitems -asetus?

   MarkLostItemsAsReturnedKeskustelun perusteella epäiltiin, että voi johtua edellä mainitun asetuksen lisäksi asetuksista hidelostitems ja MarkLostItemsAsReturned, eli kannattaa myös tarkistaa, mikä näiden tilanne on.


Hankinnan tilanne?

 • Edit-X-mahdollisuuksia selvittelevälle ryhmälle esitetty kysymyksiä 24.11. — ei vielä vastauksia.
 • tekniikan Tekniikan puolelta asia on nyt odottanut päivitysten valmistumista.
 • ilman Ilman sopimuksia kirjastojen ja aineiston toimittajien välillä ei toteutusta voida tehdä ainakaan loppuun.

Muita asioita

7.12. Koha-tulevaisuuswebinaari

...

Niteiden muokkaus:

...

Kysymys niteiden muokkauksesta

 • Niteen kopiointi ei 3AMKilla uudessa versiossa enää toimikaan kuten aiemmin. Kopiointi Toiminto kopioi ihan kaikki tiedot: viimeistä lainapäivää myöten. Myös lainahistorialainahistorian?
 • Onko datelastseen /datelastcheckout/Kannattaa tarkistaa, onko esim. kentät datelastseen, datelastcheckout jne. piilotettu tieto nideiden muokkauksessa? (vrt luettelointipohja). Tulevat Kentät tulevat kopionnissa mukaan, vaikkeivat näy muokkauksessa.
 • ks. MarcTarkista kohdasta marc-luettelointipohjien muokkaus, 952-kenttä

...