Torstaina 25.11.2021

Etäkokous Zoomilla klo 13-14.

Linkki lähetetty pääkäyttäjäpostituslistalle.

Edellinen kokous: 2021-11-11 Pääkäyttäjäverkoston kokous

Muistio

Kehittäjätuokio / Developers' hour

Versiopäivitys / The version update at monday 29.11.2021

 • Community release date is this week.
 • Next release on Spring'22 we should reserve update date for all production servers +1-2 weeks after community release, and the piloting one just after the release.
 • KK-Koha builds changelogs page is now public.
 • 3AMK's piloting team advices the other libraries to pay attention to these things:
  • It might be needed to check the functioning of intranetusers.css with the new version (to see that everything works).  For example if the library has used it for hiding some buttons from the interface.
  • There's a new message type in this version: Hold reminder. See if your library wants to use it and then set it up. (It also needs to be added to cronjobs.)
  • Another new message type is autorenewal message, if you use autorenewal.
 • It's a good idea to keep your slack open and discuss any questions there about the version update. Andrii, for example, is easily reached there.

Kohan käännökset / Translating Koha

 • Let's get back to this when we are using the new version of Koha and see which (still untranslated) phrases we need the most.

Tilastot /Statistics

 • Esa-Pekka scheduling a statistic meeting, that will be held tomorrow. Some decisions should be made before the end of the year.
 • Asiantuntijaryhmässä on jo keskusteltu aiheesta ja toiveet on aika selviä.
 • Pseudonymisaatio ratkaisee osan ongelmista, mutta tilastointiryhmä (stat_cat) ei tule pseudonymisaation avulla mukaan. Sort1/Sort2 tulisi, mutta meillä ei vielä sitä käytössä. AJatuksena olisi siirtää tilastoryhmä sort-kenttään. Tuudon kanssa toiminta pitää vielä selvittää myös. Vaikuttaa myös raportteihin. Jossakin kirjastossa kentät sort1&sort2 ovat muussa käytössä jo. (Voisi vielä laajemmin kysyä, onko muillakin käytössä.)

Myöhässä -tilaiset

 • On käynyt ilmi, että jollakin kirjastolla ollut vahingossa päällä asetus:

  DefaultLongOverdueLostValue 

  DefaultLongOverdueDays

 • Sen seurauksena kadonneet-tilaan menneet lainat eivät ole näkyneet asiakkailla.
 • Keskustellaan kokouksessa tarkemmin, mistä on kyse, ja vaikuttaako asiaan muutkin asetukset (Esimerkiksi KK:n omassa kannassa ei ole ollut tätä ongelmaa, vaikka ollut  myöhässä-tilaisia.)
  • Keskustelun perusteella epäiltiin, että voi johtua edellä mainitun asetuksen lisäksi asetuksista hidelostitems ja MarkLostItemsAsReturned, eli kannattaa myös tarkistaa, mikä näiden tilanne on.


Hankinnan tilanne?

 • Edit-X-mahdollisuuksia selvittelevälle ryhmälle esitetty kysymyksiä 24.11. — ei vielä vastauksia.
 • Tekniikan puolelta asia on nyt odottanut päivitysten valmistumista.
 • Ilman sopimuksia kirjastojen ja aineiston toimittajien välillä ei toteutusta voida tehdä ainakaan loppuun.

Muita asioita

7.12. Koha-tulevaisuuswebinaari

Kysymys niteiden muokkauksesta

 • Niteen kopiointi ei 3AMKilla uudessa versiossa enää toimikaan kuten aiemmin. Toiminto kopioi ihan kaikki tiedot: viimeistä lainapäivää myöten. Myös lainahistorian?
 • Kannattaa tarkistaa, onko esim. kentät datelastseen, datelastcheckout jne. piilotettu nideiden muokkauksessa? Kentät tulevat kopionnissa mukaan, vaikkeivat näy muokkauksessa.
 • Tarkista kohdasta marc-luettelointipohjien muokkaus, 952-kenttä

Seuraava kokous

 • Seuraava kokous torstaina 9.12. klo 13-14.
 • No labels