Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Marjo Pekola, Centria ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Susanna Kinnari, Diakonia ammattikorkeakoulun kirjasto 
 • Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjasto (3 AMK, edustaa myös Laurea ja Metropolia ammattikorkeakouluja)
 • Noora Ahti, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humakin kirjasto
 • Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto 
 • Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Pekka UotilaMia Kujala (Pekka Uotilan tilalla), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Anne Wilenius, Kansallisarkiston kirjasto 
 • Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
 • Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek
 • Sari Palen, Tilastokirjasto, läsnä
 • Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia 
 • Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
 • Heini Oikkonen-Kerman, Yrkeshögskolan Arcadas bibliotek

...