Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YSAn ja Allärsin kehitys lakkaa vuonna 2019 ja näitä asiasanastoja käyttäneet organisaatiot siirtyvät käyttämään YSOa. Enemmän tietoa tästä siirtymästä löytyy konversioon keskittyviltä sivuiltamme.

Miten YSAan otetaan uusia asiasanoja?

Asiasanaehdotuksia voi tehdä YSAn ja YSOn uusien käsitteiden ehdotusjärjestelmän avulla. Asiasanaehdotuksen käsittelyä helpottaa, jos siitä käy ilmi termin käyttökonteksti. Määritelmät ja selitykset ovat myös tervetulleita

...

Finto-palvelun YSAan uudet asiasanat päätyvät sitten, kun niille on luotu tesauruksen edellyttämät suhteet.

YSAn uudet sanat ja muutokset (pdf-muodossa)

Yhteystiedot

YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto)
Kansalliskirjasto
PL 15 (Unioninkatu 38)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 02941 44332
Sähköposti: [email protected] 
 

Lisätietoja

Mirja Anttila
Puh. 050 3175588
Puh. 02941 44332

...