HUOM! YSAn kehitys lakkautettiin keväällä 2019. Jatkossa kuvailutarpeisiin vastaa Yleinen suomalainen ontologia YSO.

YSA on suomenkielinen, kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, joka sisältää eri alojen yleisimmät termit. Se sisältää myös maantieteellisiä nimiä. YSAssa on noin 32 000 termiä, joista noin 6000 maantieteellistä nimeä. Sanasto karttuu vuosittain noin 1000 uudella termillä. YSAa on käytetty tietokannoissa vuodesta 1987 lähtien. Allärs on YSAn ruotsinkielinen käännös. Sanaston laadinnassa on noudatettu Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471).

YSA on selailtavissa Finto-palvelussa: finto.fi/ysa/fi/ 

YSAn ja Allärsin kehitys lakkaa vuonna 2019 ja näitä asiasanastoja käyttäneet organisaatiot siirtyvät käyttämään YSOa. Enemmän tietoa tästä siirtymästä löytyy konversioon keskittyviltä sivuiltamme.

Miten YSAan otetaan uusia asiasanoja?

Asiasanaehdotuksia voi tehdä YSAn ja YSOn uusien käsitteiden ehdotusjärjestelmän avulla. Asiasanaehdotuksen käsittelyä helpottaa, jos siitä käy ilmi termin käyttökonteksti. Määritelmät ja selitykset ovat myös tervetulleita

Päätökset YSAn uusista asiasanoista tehdään sanastopalavereissa, joita on noin neljä kertaa vuodessa. Palaverissa on edustettuna eri sektoreita: Kansalliskirjasto, Åbo Akademin kirjasto, Helsingin kaupunginkirjasto, Helsingin yliopiston kirjaston Viikin kampuskirjasto, Eduskunnan kirjasto, BTJ Finland ja YLE.

Asiasanaehdotukset tulevat pääosin kirjastoista, mutta myös museoista, arkistoista ja muista asiasanastoja ja ontologioita käyttävistä organisaatioista. Palaveria varten YSAn toimittaja kokoaa ehdotukset, tutkii niiden suhdetta jo olemassa oleviin asiasanoihin, selvittää termien muotoa ja merkitystä ja tutkii niiden mahdollista käyttöä tietokannoissa. Palaverissa päätetään, mitkä sanat otetaan YSAan ja mitkä jäävät vielä seurattaviksi termeiksi. Viimeksi mainitut kirjataan Kansalliskirjaston työtietokantaan ja niihin voidaan palata tarvittaessa.

Finto-palvelun YSAan uudet asiasanat päätyvät sitten, kun niille on luotu tesauruksen edellyttämät suhteet.

YSAn uudet sanat ja muutokset (pdf-muodossa)

Yhteystiedot

YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto)
Kansalliskirjasto
PL 15 (Unioninkatu 38)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 02941 44332
Sähköposti: [email protected] 
 

Lisätietoja

Mirja Anttila
Puh. 050 3175588
Puh. 02941 44332

Sähköposti: mirja.anttila(at)helsinki.fi

  • No labels