Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Q1
  • Projektin hallintorakenteiden pystytys
  • Wikibase toiminnassaasennettuna
  • Nimitietopalvelun tuotantoversion toteutuksen alustava suunnitelma
 • Q2
  • Tietomallin ydin valmis
  • Alustava tietomalli Wikibasessa
  • Tietomallin ja Wikibasen editointikäyttöliittymän testaaminen datan avulla
 • Q3
  • Pilottitoteutuksen tietomalli valmis
  • Tietomalllin tarkistuspiste: palveleeko tietomalli nimitietopalvelun alkuperäisiä tavoitteita?
  • Asteri-tietueesta Wikibaseen konvertteri
  • Päällekkäisten toimijatietojen (kuolleita henkilöitä, yhteisöjä) hankkiminen
  • Wikibase-ratkaisun tarkistuspiste
 • Q4
  • Wikibasen vertailu muihin mahdollisiin järjestelmiin (esim. AHAA-järjestelmä)
  • Päällekkäisten toimijatietojen yhdistely ja vienti Wikibaseenmäppäys yhteiseen tietomalliin ja yhdistelytarpeen osoittaminen
  • Konkreettiset yhteistyösuunnitelmat Tutkimustietovarantoon ja CSC:n PID-palveluun
  • Nimitietopalvelun tuotantoversion toteutuksen suunnitelma