Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Koha-kehityksen kuulumiset (eli mitä kehittäjillä on työn alla) ja tekninen vartti
    • Tilastoskriptin tilanne
      • on toteutettu suurin piirtein kaikki tilastot, joita Kohasta saa ulos
      • vasta 3/4 tilastoista tarkastettu oikeellisuuden kannalta, toiveissa, että huomenna olisi kaikki tarkastettu
      • ajatuksena, että Kansalliskirjastossa määritellään konfiguraatiotiedostot kaikille kirjastoille, tilastoja aletaan lähettämään kirjastoille ensi viikosta lähtien
      • KITT-tiedostot tulevat xml-tiedostona kirjastoille, kirjastojen tulee yhdistää Voyager- ja Koha-tilastot: jos ei skriptiä pysty kehittämään, tehdään yhdistely käsin (ensin toinen ajetaan Kittiin, sitten lisätään toisen luvut käsin)
      • jos vie toisen ensin, se tulisi olla Koha, koska siinä on esim. tietokannan koko yms. vuoden lopun asiat
      • systeeminhoitoasiakkailla tulossa kokous versionvaihtoon liittyen, samassa yhteydessä keskustellaan myös, miten työnjako hoidetaan tilastoasioissa
      • tarvittaessa Koha-konttori yhteydessä kirjastoihin, jos pitää kysellä kokoelmakoodeja tms. kirjastoilta
    • Asiakkaan kaikkien tietojen lähetys (skripti), josta puhuttu viimeksi tammikuussa: 2020-01-16 Pääkäyttäjäryhmän kokous
      • Koha-konttori tutkii, onko toteutus työläs ja katsoo sen mukaan miten edetään
      • tarvittaessa voi kysellä Koha-konttorilta, jos asiakkailta tulee pyyntö
    • Kuljetustilaisten niteiden käyttäytyminen lainauksessa
      • 3AMK mietti, voisiko perua pelkän in transit -tilaan liittyvän muutoksen: on mahdollista
    • Melinda-toimistolle ei vielä ole ilmoitettu, että low-tagin poisto poistaisi myös Kohasta bib-tietueen
      • Koha-toimisto ilmoittaa Melinda-toimistolle, kun Kohat on päivitetty ja poisto-ominaisuus on mahdollista laittaa päälle
      • ehdotettu, että joku kirjasto ensin testaa, että toimii kuten pitää, 3AMKilla voisi olla halukkuutta
    • Lukitun tunnuksen vapautus automaattisesti
      • skripti tulossa ensin Koha-Suomelle. Kun on siellä testattu toimivaksi, voidaan tuoda korkeakoulujenkin puolelle
    • Kohan toimintaa haittaavat tietokantakyselyt
      • tietyt kyselyt lukitsevat Kohan tauluja kyselyn ajaksi. Jos kysely kestää pitkään, pysyy taulukin lukittuna ja estää Kohan muuta toimintaa katkaisemalla yhteyksiä. Erityistä huolellisuutta pitää noudattaa yli 10 sekuntia kestävien raporttien kanssa.
    • Tilastoskriptiä tehdessä huomattu, että asetus cataloging log pitää olla päällä:

      • jos ei ollut päällä 2019, tietttyjä tilastoja ei saada vuodelta 2019

      • jos sen laittaa vasta nyt päälle, vaikuttaa tämänkin vuoden tilastoihin (alkuvuosi puuttuu)

      • pitää laittaa päälle!

      • systeeminhoitoasiakkaiden osalta tiedetään asetuksen tilanne, muiden pitää itse laittaa ylös tieto, onko asetus ollut viime vuonna päällä vai ei. Kirjastoilla, jolla asetus ei ole ollut päällä ei ole tuotettu kuitenkaan sellasia tilastoja joihin se tarvitaan.


Seuraava etäkokous to 26. maaliskuuta klo 13-14