Etäkokous Zoomilla klo 13-14.

Linkki lähetetty pääkäyttäjäpostituslistalle.

Edellinen kokous: 2020-03-12 Pääkäyttäjäverkoston kokous

Muistio

Tilastot Kohasta

 • Tilastoskriptin tilanne ja ohjeistusta (Koha-toimisto mukana kertomassa)
 • Tilastoskriptiä tehdessä huomattu, että asetus cataloging log pitää olla päällä:

  • kirjastoilla, joilla asetus ei ole ollut päällä ei ole tuotettu kuitenkaan sellasia tilastoja joihin se tarvitaan.

 • tilastoskriptit tehty, data lähetetty jo lähes kaikille kirjastoille
  • v. 2019 tilastoissa pitää yhdistellä Koha- ja Voyager-luvut: Ari ehdottaa, että ensin ajetaan Koha-osuus pohjalle ja siihen lisätään Voyager-luvut.
  • systeeminhoidettavien osalta sovittava vielä erikseen, miten Kitt-luvut toimitetaan.
  • Kaivataan ohjetta, mitkä luvut otetaan Kohasta ja mitkä Voyagerista. Ari lupasi laittaa tämän muistion loppuun suosituksen

Versiopäivitys

 • Versionvaihtoaikataulu on sovittu, löytyy KIWI-sivulta.
 • Testipalvelimet versionvaihtoa varten on nyt tilattu.
 • Kansallisarkiston osallistuminen pilotointiin on vielä hieman auki, samoin Kansalliskirjaston päivitysaikataulu.

Konversion jälkihoitotyöt

 • Viimeksi sovittu, että loputkin tiketit niistä tehdään kahden viikon sisällä Redmineen, eli kaikki tiketit pitäisi olla siellä nyt.
 • Konversion jälkihoitotyöt tieteellisillä kirjastoilla.
  • Varastotietueiden poistamiset on sovittu tehtäviksi, muita tietojen siivoamisia esim. asiakastiedoissa ei toteuteta nyt.
  • Suljetusta HAMKin tukipyynnöstä löytyy sql-kyselyitä, joilla voi katsoa varastotietueissa vielä olevia tietoja ennen poistoa.

Koha-kehityksen kuulumiset (eli mitä kehittäjillä on työn alla) ja tekninen vartti

 • Asiakkaan kaikkien tietojen lähetys (skripti), josta puhuttu viimeksi edellisessä kokouksessa
  • toteutettu tulostusmahdollisuus, ei toteuteta linkin lähetystä tietoturvakysymysten vuoksi.
  • joku kirjasto oli ehtinyt testata, ja tuloksena valtava pdf-tiedosto, jossa asiakkaan tiedot.
 • Low-tagin poisto Melindasta poistamaan Kohan bib-tietue
  • Viime kerralla sovittu, että Koha-toimisto ilmoittaa Melinda-toimistolle, kun Kohat on päivitetty ja poisto-ominaisuus on mahdollista laittaa päälle
  • Melinda-toimistolle on nyt ilmoitettu ja sanottu, että 3AMK halukas olemaan ensimmäinen testaaja tässä.
  • Vaatii ilmeisesti Melindaan vielä jotain koodimuutoksia, eikä sieltä vielä ole kuulunut vastausta.
 • Muuta
  • Koronakuulumisia: eräpäivien siirtelyitä, laina-aikojen pidentämisiä, maksujen ottamista pois päältä ym.
  • Lainojen muokkaamiseen ei ole massamuutostyökalua Kohassa? Monia muita asioita voi muuttaa massana Kohan omilla työkaluilla, mutta lainoja näemmä ei.


Seuraava etäkokous pidetään to 9. huhtikuuta klo 13-14, vaikka kyseessä onkin kiirastorstai.

Tilastojen yhdistelysuositukset

 1. Jos tiedot on jo ajettu KITTiin Voyagerista saadusta XML:stä, printataan KITT näkymä talteen
 2. Ajetaan KITTiin Koha:sta saatu tilastopoiminnan XML. Se jyrää KITTissä mahdollisesti jo olleet tiedot yli.
 3. Täydennetään tarvittavat kohdat laskemalla Kohan ja Voyagerin luvut yhteen. Yhteenlaskemista ehkä tarvitsevat kohdat löytyvät punaisella merkkittynä KITTin tieto-kenttien listauksesta. Siitä näkyvät myös KITT-ID:t kaikkien tieto-kenttien osalta.


 • No labels