Etäkokous Zoomilla klo 13-14

Linkki lähetetty pääkäyttäjäpostituslistalle.

Edellinen kokous: Pääkäyttäjäryhmän kokous 20191212

Muistiinpanot

 • Tiedoksi: asiantuntijaryhmän kuulumisia
  • 2019-12-13 Asiantuntijaryhmän kokous
  • Asiantuntijaryhmän tehtävät
  • 2020-01-14 Asiantuntijaryhmän kokous
   • Olennaisin asia tänä vuonna Kohan kv-versioon siirtyminen. Alustavan aikataulun mukaan siirtymistä yhteisön versioon valmistellaan ja testataan kevään 2020 aikana, varsinaiset tuotantoon siirtymiset syksyllä.
   • Asiantuntijaryhmän kokouksessa on käyty läpi Redminen bugi-raportit tieteellisten kirjastojen listalta (lista avautuu Redmineen kirjautuneelle). On valittu 6 virhettä, jotka pyritään korjaamaan ennen kuin siirrytään yhteisön versioon. Nämä bugit ovat nyt prioriteeteilla kiireellinen tai korkea. Loppuja virheitä tarkastellaan vasta vuonna 2021, kun on siirrytty yhteisön versioon, mikäli joku ongelma ei nouse kiireellisesti korjattavaksi.
   • Kehitysehdotusten listaa ei asiantuntijaryhmän kokouksessa ole käyty systemaattisesti läpi. Kehitysehdotuksia ei ole valittu toteutettavaksi ennen yhteisöversioon siirtymistä eli niitä tarkastellaan vasta vuonna 2021, versiovaihdon jälkeen. Poikkeuksena ne kehitysehdotukset, joiden kohdeversioksi on merkitty KV-versio. Nämä asiat kehitetään ennen kuin toimintoa tarvitseva kirjasto vaihtaa version.
   • Pääkäyttäjille tehtäväksi käydä Redminen bugilista ja kehitysehdotusten lista läpi. Jos jokin asia, joka ei ole 6 korjattavan virheen listalla, ei voi odottaa vuotta 2021, tulee siitä lähettää tieto asiantuntijaryhmän vetäjälle. Asiantuntijaryhmä kokoontuu kerran kuussa ja käsittelee esiin tulleita asioita.
  • Sirpa kertoi vielä kuulumisia asiantuntijaryhmä kokouksesta:
   • Pilottina HAMK, Kohan aikataulu riippuu myös Finnan aikatauluista, siksi siirtymät loppuvuodesta. Hyvä testaus sitä ennen.
   • Toiveena, että pääkäyttäjäryhmä käy bugilistauksen läpi sillä ajatuksella, että onko muita kiireellisiä kuin asiantuntijaryhmän kiireellisiksi merkkaamat
   • huomioitava, että "odottaa kv-versiota" ei tarkoita, että ko. ominaisuus välttämättä on kv-versiossa, vaan että vasta kv-version käyttöönoton jälkeen tarkastellaan asiaa
  • keskusteltiin, että jos tulee vastaan uusia ongelmia, niin voi laittaa tiketin redmineen, niin ongelma tai bugi tulee ainakin dokumentoitua, ja jos ominaisuus on erityisen tärkeä omalle kirjastolle, niin voi laittaa myös bugzillaan.
  • KV-version testauksessa tarvitaan tänä vuonna myös pääkäyttäjien apua: tarkoitus on testata huolellisesti ennen käyttöönottoja
  • dokumentaatiota KV-version asioista tulee Redminen wikiin (lisää linkki, kun sivu olemassa!)


 • Tilastot ja muut vuodenvaihteeseen liittyvät asiat
  • KITT-tilastoskripti valmistuu maaliskuussa (Koha-toimisto)
   • pääkäyttäjien toiveet: mahdollisimman pian, koska kirjastoissa menee vielä aikaa Voyager + Koha -tietojen ynnäilyyn
  • Kohan tilastovelholla ja excelillä on saatu joitakin lukuja kirjastojen omaan vuositilastoon, mutta esim. on-site-lainojen tilastointi ei onnistu tuolla työkalulla
  • vinkkejä muille tilastovelhon käytöstä? voi jakaa ja kysellä listalla. Joitakin ohjeita löytyy Koha-yhteisön wikistä.
  • keskustelussa tuli ilmi, että automaattilainauksen erittelyä muista lainoista voi olla vaikea kaivella Kohasta (menevät action log) -tauluun
 • Asiakkaan kaikkien tietojen lähetys
  • tietosuoja-asetuksen mukaan asiakkaalla on oikeus saada hänestä järjestelmään tallennettu tieto pyydettäessä
  • Kohassa on olemassa toiminto näiden tietojen tulostamiseksi tai linkin lähettämiseksi, mutta asetukset eivät ole ilmeisesti kenelläkään kunnossa. Koha-Suomen wikissä on dokumentoitu, miten asetukset kuuluu laittaa, mutta eivät varmaan sellaisenaan päde korkeakoulujen palvelimilla: https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/Asiakastietojen_toimittaminen_asiakkaalle
  • Koha-toimisto luvannut tehdä, Inkeri pyytää infoamaan tilanteesta pääkäyttäjille, kun on edistystä (esim. ominaisuus käytettävissä tai ohjeet käyttöönottoa varten)


 • Koha yleiskokous Metropoliassa Myllypuron uudelle kampukselle ti 11.2. 2020: olisiko pääkäyttäjillä tarve myös kokoontua tuolloin?
  • ei kokousteta tuolloin. Jos tulee tarvetta, voidaan pitää oma lähikokous sitten jos on tarvetta esim. tilastoskriptin valmistuttua tai jos joku muu asia nousee esiin


 • Tuudo käytössä 3AMKissa eilisestä alkaen
  •  toimii
  • ongelmana lastseen-arvo, joka on 0000:ssa, myös tilanteessa jossa asiakkaalle tehty vastikään kortti
  • sellaisessa tilanteessa ei pysty liittämään korttia Finna-tiliin, jos lastseen-arvo on nollaa
  • kannattaa muidenkin selvittää, onko omissa kannoissa tällaisia asiakkaita


 • Koha-kehityksen kuulumiset (eli mitä kehittäjillä on työn alla) ja tekninen vartti

  • KV-Kohan päivitysaikataulu
   • aikataulu on tiukka koko vuoden
  • sen lisäksi tänä vuonna kuusi bugia työn alla (yllä mainitut asiantuntijaryhmän priorisoimat)
  • asiakastietojen lähetys myös työn alla / kiireellinen
  • Ysa-yso-konversiot meneillään nyt


 • Seuraava etäkokous to 30. tammikuuta klo 13-14
 • No labels