Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tehtävänkuva

Kuvailustandardiryhmä jalkauttaa kansainvälisiä kuvailustandardeja Suomeen yhteistyössä muiden kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä osallistuu standardien kääntämiseen ja niistä tiedottamiseen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa. Ryhmä vastaa standardeja koskeviin kommenttipyyntöihin Suomen osalta ja välittää kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotukset kansainvälisiin kehittämisverkostoihin. Ryhmä toimii myös kuvailustandardiosaamista jakavana foorumina kirjastoille sekä muille muistiorganisaatiolle.

Kuvailustandardiryhmä vaikuttaa mm. seuraaviin kuvailustandardeihin:

 • RDA-kuvailusäännöt 
 • ISBD-kuvailusäännöt
 • Kuvailun kansainväliset periaatteet (ICP)
 • LRM-käsitemalli ja sen johdannaiset


Kokoonpano

 • Kaisa Hypen, Turun kaupunginkirjasto
 • Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto
 • Mari Isokoski, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto
 • Juha Piukkula, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
 • Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
 • Tatja Pusa, Kansalliskirjasto, ryhmän sihteeri
 • Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto
 • Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, ryhmän puheenjohtaja

...