Tehtävänkuva

Kuvailustandardiryhmä jalkauttaa kansainvälisiä kuvailustandardeja Suomeen yhteistyössä muiden kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä osallistuu standardien kääntämiseen ja niistä tiedottamiseen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa. Ryhmä vastaa standardeja koskeviin kommenttipyyntöihin Suomen osalta ja välittää kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotukset kansainvälisiin kehittämisverkostoihin. Ryhmä toimii myös kuvailustandardiosaamista jakavana foorumina kirjastoille sekä muille muistiorganisaatiolle.

Kuvailustandardiryhmä vaikuttaa mm. seuraaviin kuvailustandardeihin:

 • RDA-kuvailusäännöt 
 • ISBD-kuvailusäännöt
 • Kuvailun kansainväliset periaatteet (ICP)
 • LRM-käsitemalli ja sen johdannaiset


Kokoonpano

 • Kaisa Hypen, Turun kaupunginkirjasto
 • Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto
 • Mari Isokoski, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto
 • Juha Piukkula, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
 • Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
 • Tatja Pusa, Kansalliskirjasto, ryhmän sihteeri
 • Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto
 • Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, ryhmän puheenjohtaja


Viestintä

Ryhmä kokoontui yhdeksän kertaa vuonna 2019.

Kaksi ryhmän jäsentä osallistui IFLA-konferenssiin elokuussa 2019.

Ryhmän puheenjohtaja on raportoinut IFLA-verkoston, EURIG-verskoston ja Euroopan BIBFRAME-verkoston ajankohtaisista asioista ryhmälle.


Tulokset

RDA Toolkitin kansallinen lisenssi otettiin käyttöön Kuvailustandardiryhmän suosituksesta vuoden 2019 alussa.

Ryhmä teki nomen-entiteetin ja RDA-entiteetin linjaukset ja soveltamisprofiilit uuteen RDA:han. Ryhmä aloitti uuden RDA:n kuvailutasojen laatimisen.

Ryhmä valmisteli metatiedon laadun puolesta kantaa ottavan kuvailumanifestin, joka esiteltiin Kuvailun tiedotuspäivässä 22. lokakuuta 2019. 

Kuvailustandardiryhmän jäsenistä koostuva työryhmä kirjoitti manifestin pohjalta laajemman artikkelin, joka julkaistiin Kirjastolehden marraskuun numerossa. http://kirjastolehti.fi/files/digilehti/Kirjastolehti_5_2019_web.pdf

Ryhmä laati kuvailijan työn muutosta kuvaavan Kuvailijasta kuratoijaksi -ajatuskartan, joka myös esiteltiin Kuvailun tiedotuspäivässä.

Kuvailustandardiryhmä osallistui Kuvailun tiedotuspäivän 22.10.2019 järjestämiseen.

Ryhmä otti yhdessä muiden kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa käyttöön asiantuntijaryhmien keskinäiseen viestintään tarkoitetun verkkokeskustelufoorumin.

Vuoden 2019 kokouksissa ryhmä tutustui kokouksissa vierailevien asiantuntijoiden avulla

 • Dublin Core-suositukseen ja sen käyttöön julkaisuarkistoissa
 • pitkäaikaissäilytyksen kehitystilanteeseen
 • käyttöoikeusmetatiedon ohjeistukseen
 • muiden standardien kuin kuvailustandardien kehitykseen
 • Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja Yleisradion yhteiseen automaattisen sisällönkuvailun kokeiluun  
 • TSV:n rooliin ja kirjastojen ja CSC:n rooleihin suhteessa tutkimusdataan.
 • No labels