Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Poissa: Kristiina Hormia-Poutanen (Kansalliskirjasto), Ismo Malinen (Museovirasto), Jarkko Pallasaho (Talent Vectia), Petri Lempinen (Arene), Maria Virtanen (Kansalliskirjasto)

Hupnet-tunnukset

Käyttäjätunnus: hupnet127921

...


Kokouksessa käsitelty materiaali

Finna-FinELib-projektikokous-2019-11-05.pptx

Muistiin merkittyä

 • Suunnitelma on vielä melko paljon kesken, on tärkeää että suunnitelma on yhteisen lisäksi palvelukohtainen
  • Koska asiakkaat eivät ole samoja
 • Yhteinen näkemys kokonaisuuksista
 • FinELib: jossain pitää näkyä perusaineistonhankinta, esim. perustehtävissä
 • Perustehtävät pysyvät aina riippumatta siitä mitä tulevaisuuteen suunnitellaan
 • Yhteinen strategiatarina nostaa abstraktiotasoa, mikä vähentää ymmärrettävyyttä → parempi jos pysytään käytännönläheisempänä
  • Viestintä riippuu yleisöstä
 • Tiivistyskuvien olisi hyvä olla molemmille omat → selkeämpi näin
  • Samantyyliset kuvat, mutta erilliset
 • Tulevaisuuskuvaukset vielä työstössä, ei käsitellä tässä
 • Kristiina lähettänyt kommentteja vielä eilen illalla
 • Finnan perustehtävä: osallistaminen hyvä että nostettu esille
  • Keskusteltiin siitä, miten tiedeaineistojen tarjoaminen osallistavasti tapahtuu
  • Tutkijoille Finna ei riitä nykyisellään, mutta tarkoitus ei ole lähteä kilpailemaan kansainvälisten toimijoiden (Researchgate jne.)
   • Jokin keino on löydettävä, millä saada Finna integroitua paremmin tutkimustyöhön mukaan
   • E-tietokannat paremmin näkyviin Finnassa, jos Finnan tarkoitus on olla keskeinen väline korkeakouluissa
 • FinELibin perustehtävä: sanamuodossa vielä viilaamista, mutta eilisen työpajan perusteella sisältö on kunnossa
  • Alakohdat pitää päivittää, selventäviin kohtiin nostettava että konsortio tarkoittaa Kansalliskirjaston FinELib-toimistoa ja jäsenorganisaatioiden yhteistä toimintaa
  • "FinELib varmistaa konsortiona digitaalisten..." → perustehtävän alku uusiksi ja sulut pois
  • Konsortion muodostavat yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot → kenelle palveluja tarjotaan
 • Perustehtävien sanamuodot yhtenäistettävä johdonmukaisiksi, nyt eroavat melkoisesti → Finnan sanamuotojen mukaan, koska ne ovat valmiimpia
 • Finnan tahtotila 2025: yhteiskunnallisen rooliin esiinnostaminen tahtotilassa on hyvä 
  • "siirtymällä kuvailutiedosta tietoon..." → käyttäjä haluaa päästä suoraan aineistoihin, tarkoitus lyhentää matkaa käyttäjän ja aineiston välillä → "laajentumalla/laajentamalla/rikastamalla?
   • "...tarjoamalla parhaan käyttäjäkokemuksen kuvailutiedosta tietoon ja elämyksellisyyteen" → jätetään siirtyminen kokonaan pois
  • Finnan pitää pystyä käsittelemään laajasti metatietoa, käyttäjätietoa ja kokotekstejä → fokus käyttäjäkokemuksen virtaviivaistamiseen
  • Tarkennettava sanamuotoja vielä
  • Nykyisten resurssien pohjalta ei kannata tavoitetta asettaa, pitää mennä yli
  • Kestävät ratkaisut -kohdan asiat voisi viedä perustehtävään, konsultit tekevät uuden ehdotuksen
 • FinELibin tahtotila: täysin kesken
  • Näkökulmat eivät toimi FinELibin osalta: vain Avoimuus ja Uusien asioiden ja ilmiöiden tutkiminen toimivat
  • Digitaalisen älykkyyden ja Tutkimusaineistojen vastuullinen käyttö pois
  • E-aineistojen hankinta pitää näkyä perustehtävässä, eri aineistotyyppien lisäys repertuaariin uusi asia
   • TDM: Text and Data Mining
  • Yhteinen käsitys FinElibistä voi olla vaikea saada aikaan, koska maailma muuttuu niin nopeasti → mikä FinELibin rooli ylipäätään on tulevaisuudessa
  • Miten laajemman julkaisualan mullistuksen saa kytkettyä tähän visiointityöhön? → elämme historiallisen suuressa muutoksessa
   • Jo viiden vuoden kuluttua julkaiseminen ja lisensointi voivat olla aivan täysin erinäköistä → tutkijoiden näkökulmasta tilanne on erilainen jo nyt (Gold OA, rinnakkaistallennus julkaisuarkistoihin jne.)
   • Yleisten kirjastojen näkökulman täysin päinvastainen tutkimusorganisaatioihin nähden
 • Tuleva työpaja 13.11.
  • Työpajan osuuksia on jaettava palveluittain enemmän, koska prosessit ovat eri vaiheissa
 • Konsulttien tekemää ehdotusta painopisteiden ryhmittelystä käsiteltiin ja muokattiin pienryhmissä
 • HUOM: viimeisen projektiryhmän kokouksen jälkeen to 21.11. pitää saada pe 22.11. materiaalit FinELib-konsortioryhmän kokoukseen pe 29.11.

...