Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ohessa joitakin Melindan konversioissa havaittuja ongelmia ja toimenpiteet niiden pohjalta

 • Kemi <> kemi eivät erottuneet toisistaan.  Tällaisia sanapareja löytyy vajaa kymmenen kappaletta
  • Konversio-ohjelma versio 1.nn sisältää korjauksen tähän
 • Samanniminen paikka puuttuu yso-paikat ontologiasta, jolloin termi konvertoituu väärään paikkaan.  
  • Tähän ei ole korjausta. Listaamme alla havaittuja tapauksia:
  • Viborg  (Tanskassa) → Viborg / Viipuri, Karjalan Kannaksella
  • Lima (Ruotsissa) → Lima (Perussa)
 • Ruotsinkieliset soitinten nimet katoavat tietueesta
  • soittimet, jotka siirrettiin soitinkookoopano-kenttään 382 
  • Jos ruotsinkielinen termi löytyi seko-sanastosta, tietueeseen kirjoitettiin seko-sanaston käytettävä termi
  • Koska seko-sanasto on yksikielinen, ruotsinkielistä vastinetta ei luotu kenttään 382, mutta konvertoitu osakenttä poistettiin
  • Tähän ei ole korjausta tällä hetkellä.  
   • Asia voidaan korjata jälkikäteen muuttamalla seko-sanasto kaksikieliseksi