Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkennetaan 12.6. kokouksen muistiossa annettua vastausta Kirjastojen kysymysten kysymykseen kohdassa 6)

Vastauksen viimeinen kappale muotoon:
→ Tuotantokausittain ilmestyvät televisiosarjakokonaisuudet ovat numeroituja moniosaisia monografioita eli kokonaisuuden päänimeke määräytyy yleensä ensimmäisen osan mukaan. Tällöin päänimeke (245‡a) otetaan ensimmäisestä julkaistusta osasta ja myöhemmin esiintyvästä päänimekkeestä tehdään viittaus kenttään 246.

...

Viola-kuvailu aloitettiin Melindassa kesäkuussa.

Kansalliskirjaston aineistojen tietokanta Fikka -tietokanta otettiin käyttöön 2.9. -lisätään tiedotetekstiä KITI?(ks. Talonmiehen tuokion esitys 19.9. https://www.kiwi.fi/x/VYL9Ag)

Marja-Liisa Seppälän IFLA-matkaraportti 24.-29.8.2019

...

3.10. Talonmies-Extra - toimijakuvailu ja auktoriteetit
22.10. Kuvailun tiedotuspäivä - Ilmoittautuminen pe 11.10.2019 mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/Kuvailun_tiedotuspaiva_2019
23.-24.10. Kirjastoverkkopäivät - Ilmoittautuminen pe 4.10. mennessä: https://www.lyyti.in/kirjastoverkkopaivat_2019
24.-27.10. Kirjamessut

3. Kuvailu Celian kirjastossa 

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleVASTAUS
Tarkka aikataulu ei ole vielä selvillä (syys-lokakuun vaihteessa), kirjastoille ilmoitetaan konversion etenemisestä.

2) Kysymys: 240 kentissä kyrilliikkaa latinalaisin aakkosin eri standardein

Poistetaanko kaikki muut kentät paitsi kansallisella standardilla oleva kenttä?

Status
subtletrue
colourBlue
titleVASTAUS
  240 ei ole toistettava kenttä MARC 21ssä, joten toinen on poistettava tietueesta.
KUMEAn ohje translitteroinnista on "Kyrillisin kirjaimin kirjoitetut nimet translitteroidaan kansallisen standardin mukaan, mutta tietueen kuvailukentissä on sallittua käyttää joko kansallista tai kansainvälistä translitterointia." Ao. ohje koskee kuitenkin henkilö- ja yhteisönimiä.
RDA ei ota kantaa teoksen tai päänimekkeen translitterointistandardeihin, 6.2.2.7  "Jos teoksen nimeke löytyy kirjoitusjärjestelmällä, joka poikkeaa kuvailevan yhteisön käyttämästä kirjoitusjärjestelmästä, translitteroidaan nimeke yhteisön valitseman skeeman mukaan." 

8. Seuraava kokous

9.10.2019 klo 10.00-, Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1

...