Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ranskan kansalliskirjaston Melanie Roche:
  • "Auktorisoitu" ja muiden sektoreiden kanssa jaettava metatieto tullaan tuottamaan wikibase-pohjalla. Kansalliskirjaston järjestelmä ei tosin ole avointa lähdekoodia.
 • Viron kansalliskirjaston Jane Makke:
  • Kehittävät automaattisen indeksoinnin ohjelmaa. Ovat yhteydessä Osma Suomiseen.
 • Saksan kansalliskirjaston Renate Behrens:
  • Renaten kuulumiset kansainvälisen RDA-kehittämisverkoston RSC:n kokouksesta
   • Uuteen RDA Toolkitin ei ehkä tule luvattua navigointityökalua sen kalleuden vuoksi
   • Euroopan RDA-verkoston EURIGin on painostettava RSC:tä mahdollistamaan jollakin keinoin käyttäjäystävällisempi käyttöliittymä, esim. soveltamisprofiilien kautta
  • Saksankieliset maat aikovat uudistaa RDA-koulutustaan niin, että painottuvat uuden RDA:n käytön ohjeistamiseen ja apuvälineiden kehittämiseen navigointiinnagivointiapuvälineiden esittelyyn.
  • EURIG pyrkii jakamaan koulutusmateriaaliaan avoimesti, jotta uuden RDA:n käyttöotto onnistuisi.

...