IFLA on kirjastojen kansainvälinen kehittämisverkosto. Suomi on osallistunut mm. Cataloguing Sectionin toimintaa. Cataloguing Section kehittää ISBD-kuvailusääntöä, käsitemalleja (kuten LRM) ja muita kuvailua ohjaavia standardeja. Alasivuilla muistiinpanoja niistä IFLA:n kokouksista, joihin Suomi on osallistua.

Lisätietoja Cataloguing Sectionista

  • No labels