Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vierailijana:

  •  Tanja Tanja Vienonen: Dublin Core -suositus ja sen käyttö julkaisuarkistoissa
  • Tutkimusdatan yhteentoimivuus: tilanne