Kokousmuistio

Paikalla: Marja-Liisa Seppälä (puheenjohtaja), Kaisa Hypen, Ulla Ikäheimo, Mari Isokoski, Maria Kovero (klo 13 asti), Tarja Mäkinen (klo 13 asti), Juha Piukkula, Marjut Puominen, Tatja Pusa siht., Jarmo Saarti (etänä, klo 13 asti)

Tanja Vienonen Kansalliskirjastosta esitteli Dublin Core –suositusta ja sen käyttöä julkaisuarkistoissa. Suositus on tällä hetkellä käytössä yhdeksässä julkaisuarkistossa. Esityksen diat ovat nähtävissä täältä. Kansalliskirjaston kuvailusääntöpalvelu ja julkaisuarkistopalvelu tutkivat mahdollisuutta Dublin Core -pohjaisten julkaisuarkistojen metatietosuositusten rikastamista RDA:n suuntaan, sillä jatkossa julkaisuarkistojen metatietoa tullaan hyödyntämään yhä enemmän osana kirjastojen metatietotuotantoa.

Tutkimusdata ja yhteentoimivuus

Tutkimusdatan kuvailuun on olemassa lukuisia eri tietomalleja. Koska myös kirjastot kuvailevat tutkimusaineistoja enenevissä määrin, toivotaan eri järjestelmissä yhteentoimivaa dataa. Tietoarkisto oli kiinnostunut mahdollisuudesta ilmaista toimijoita, paikkoja, ajanjaksoja ja käsitteitä standardoidusti.

Metatietosanasto voi mahdollisesti toimia tutkimusdatan kuvailun tukena.

Kuvailustandardiryhmä seuraa tutkimusdatatilanteen kehitystä. Jos tutkimusdatan merkitys osana kirjastojen kokoelmia kasvaa, tarvitaan kansallisia linjauksia datan siirtymisen helpottamiseksi.

Translitterointilinjaus RDA-kohtaan 8.4 Kieli ja kirjoitusjärjestelmä

Keskusteltiin siitä, mitä sääntöä käytetään toimijoiden nimien translitteroinnissa. Toimijakuvailupalvelu suosittaa kansallisten standardien käyttöä translitteroinnissa aina kun mahdollista. Toisaalta esimerkiksi yliopistokirjastot pyrkivät tietueissaan kansainvälisyyteen. Yhdessä tietueessa saattaa esiintyä kuvailua eri translitterointistandardeilla.

Toistaiseksi kohtaan ei tehty linjausta.

Uuden RDA:n käsittely

Ryhmä jatkoi RDA entity –luvun läpikäyntiä.