Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Kansalliskirjasto ylläpitää listaa henkilöistä, jotka ovat vapaaehtoisesti ilmoiuttautuneet ilmoittautuneet käyttäjä- ja käytettävyystutkimuksiin (esimerkiksi haastattelut, käytettävyystestit, temaattiset kyselyt, käyttäjäpaneelit ym.). Tutkimusten tarkoituksena on kerätä tietoa Finnan ja muiden Kansalliskirjaston tuottamien palvelujen käyttäjistä sekä heidän tarpeistaan.

...

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), asuinpaikkakunta, tyypillinen Finnan käyttötarkoitus, mahdollinen opetettava luokka-aste, mahdolliset opetettavat oppi-aineet.

Tiedot säilytetään maksimissaan 2 ,5 vuotta. Rekisteri käydään lävitse ainakin kerran vuodessa ja yli 2 vuotta rekisterissä olleet testikäyttäjät poistetaan tai heiltä kysytään suostumus uudelleen säilyttää heidän tietonsa rekisterissä seuraavat 2,5 vuotta.

...