Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Yleistä

Replikoinnin keväällä 2012 tehdyn 3.5 -versiopäivityksen jälkeen Melindassa on ollut mahdollista täydentää paikalliskannan yleisiä replikoinnin asetuksia ja vaikuttaa yksittäisten kenttien replikoitumiseen osakenttään $9 merkittävillä replikoinnin ohjauskomennoilla.

...