Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Paikka: Kansalliskirjaston auditorio, Yliopistonkatu 1

Aika: klo 10.15-15

Käsiteltäviä asioita:

...

 • Analysoidaan mahdollisuudet ja tehdään suositus ja konversiotoive

...

 • Raportti, tehtävä, tosu/painopisteet

...

Kokousmuistio

Paikalla: Kaisa Hypen, Ulla Ikäheimo, Maria Kovero, Tarja Mäkinen, Juha Piukkula, Marjut Puominen, Tatja Pusa siht., Marja-Liisa Seppälä pj.

Osma Suominen Kansalliskirjastosta esitteli Bibframe-tietomallia sekä Kansallisbibliografian avaamista linkitettynä datana. Osman esityksen diat pääsee katsomaan osoitteessa https://tinyurl.com/bibframe-fennica-ld. Kansallisbibliografian avattuun dataan voi tutustua täällä: data.nationallibrary.fi.

Ryhmä käsitteli BCP 47 –kielikoodin käyttöönottoa MARC 041 –kentässä. Kielen lisäksi BCP 47 –koodilla voi ilmaista myös merkistön tai maantieteellisen alueen. MARCin kiinteämittaiset kentät tai kirjastojärjestelmät eivät toistaiseksi tue tätä kaksimerkkistä koodia. Kuvailustandardiryhmä pohtii mahdollista BCP 47 –koodin käyttöönottoa.   

Kuvailustandardiryhmän uusi kokoonpano on nimitetty. Uusina jäseninä kaudelle 2018-2019 tulivat mukaan Maria Kovero Helsingin yliopiston kirjastosta sekä Marjut Puominen Helsingin kaupunginkirjastosta. Kuvailustandardiryhmän kokoonpanon voi tarkistaa tästä, nimittämispäätös on nähtävissä tästä.

Kuvailustandardiryhmän toimintasuunnitelman painopisteiksi toimikaudelle 2018-2019 on valittu mm. kuvailun keventämisen edistäminen ja RDA:n uuden version käyttöönoton tukeminen. Katso kaikki painopisteet tästä.

Ryhmän kirjoittamasta kuvailumanifestista muokatut artikkelit julkaistaan Tietolinja-lehdessä sekä Signumissa.

Kuvailustandardiryhmän toimintaa ja roolia sekä raportti ryhmän toiminnasta esitellään Tiedonhallinnan ohjausryhmälle 13. maaliskuuta. Tiedonhallinnan ohjausryhmä on osa Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden asiakasohjausta.

Uutisia:

Musiikin kansallinen luetteloinnin ja sisällönkuvailun Luumu-ryhmä sekä kuvailun asiantuntijaryhmä MusaMelinda –musiikkityöryhmät ovat lopettaneet toimintansa viime vuoden lopussa. Niiden tilalle on perustettu uusi musiikkiaineistojen ja musiikkia käsittelevien aineistojen kuvailua ohjeistava asiantuntijaryhmä Muusa.

RDA-linjaukset:

Hyväksyttiin Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän ehdottama linjaus RDA:n kohtaan 6.4: Elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta

...

(ensi-iltavuosi) on ydinelementti myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan saman nimisiä teoksia toisistaan. Ajankohta merkitään osana hakutietoa.

...

 • Kysytty kantaa 26.1. myös Melinda-palvelusta Eeva-Riitta Peltoselta (elokuvien kuvailun asiantuntija):
  Vastaus: "Itse kannatan sisällönkuvailuryhmän aloitetta. Olisi sitten valmiina tietueella, mikäli samannimisiä teoksia tulee lisää (vrt. Tuntematon sotilas). ... 
  Kun olen keskustellut aiheesta mm. Tampereella oman – entisen - osastoni kanssa, niin siellä vastustettiin käytäntöä, koska käytäntö merkitsisi jokaiselle tietueelle lisätyötä. Olisihan tämä on ristiriidassa kuvailun keventämisen / sujuvoittamisen kanssa."
 • Kuvailustandardiryhmä: helpottaa erottamista, tieto löytyy helposti, asiakasystävällistä, takautuva lisääminen työlästä → ryhmä kannattaa linjausta

...

Perustelut linjaukselle: Teokseen liittyvän ajankohdan merkitseminen helpottaa samannimisten teosten erottamista toisistaan. Tämä parantaa myös asiakkaalle näkyvää palvelua. Tieto teokseen liittyvästä ajankohdasta on yleensä helposti löydettävissä aineistosta. Tiedon takautuva lisääminen tietueeseen voi kuitenkin olla työlästä.

Hyväksyttiin Kansallisbibliografiapalvelun ehdottama linjaus RDA:n kohtaan 1.7.3 vaihtoehto

...

: Sovelletaan vaihtoehtoa välimerkityksen muokkaamisesta tai pois jättämisestä

...

 • Miten kuvattaisiin kuvailustandardien antamat reunaehdot ja hyödyt, esim. tapauskuvausten kautta
 • Ulla: Syksyn translitterointikyselyn tuloksista - raportti vielä kesken: Virittäjän vai ISO 9 -standardin mukaan?Toimijakuvailua tekee vain muutama kirjasto, KK:ssa päätetty muuttaa kyselyn tuloksena yhteisönnimet kansallisen standardin mukaisiksi kuten henkilönnimet jo ovat. Bibliografisessa kuvailussa kirjastojen käytännöt lähes tasan: tieteelliset kirjastot suosivat ISO 9 -standardia, yleiset taas kansallisia muotoja. Molemmille on hyvät perustelut eikä muutoksia haluta tehdä kuin poikkeustapauksissa. Kuka päättää kansallisen linjan - onko tämä kuvailustandardiryhmän asia?

.

Translitterointikyselyn tulokset

Kansalliskirjasto teki syksyllä 2017 kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskuudessa kyselyn käytössä olevista translitterointitavoista henkilöiden ja yhteisöjen nimenmuotojen translitteroinnissa sekä auktoriteetti- että bibliografisissa tietueissa. Kyselyn perusteella translitteroinnin yhdenmukaistaminen ei ole yksinkertaista. Kuvailustandardiryhmän kanta henkilöiden ja yhteisöjen nimenmuotojen translitterointiin auktoriteetti- sekä bibliografisissa tietueissa:

Kansallisbibliografisessa toimijakuvailussa merkitään ensisijainen nimi kansallisten translitterointisääntöjen mukaisesti. Kansainvälisten ja muiden translitterointisääntöjen mukaiset nimimuodot merkitään varianttinimiksi.

Tämä lisätään linjaukseksi RDA:n kohtaan 8.4.

Translitterointia koskevat RDA-linjaukset kohdissa 0.11.2, 1.4, 5.4 sekä 8.4 poistetaan RDA:n vastaisina.

Ryhmän seuraava kokous pidetään 16. maaliskuuta.