• RDA:n uuden version käyttöönoton tukeminen
  • Käännösten, linjausten ja esimerkkien viimeistely 
 • Kuvailun keventämisen edistäminen
  • RDA-lähtöisten ohjeistukset (kevyt RDA) julkaisualalle ja tutkimusalalle  
 • Kuvailuun liittyvien standardien merkityksen korostaminen
  • Kuvailevan metatiedon osaamisen, kuvailustandardien tietämyksen ja Kuvailustandardiryhmän roolin markkinointi  
 • Kuvailun rakennemuutoksen edistäminen
  •  Esim. teostietueiden tuottamisen tutkiminen
  • Tutustuminen BIBFRAMEen
 • Kuvailevaan metatietoon vaikuttavaan muuhun metatietoon perehtyminen
  • Esim. tutkimusdatan metatietoon 
 • No labels