Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kuvailuun liittyvä yhteistyö kirjastojen, arkistojen ja museoiden (KAM) kesken on organisoitu osana KDK-kokonaisuutta (Kansallinen digitaalinen kirjasto). KDK-ohjauksen alaisuudessa toimivan Tietoarkkitehtuuriryhmän aktivoitui RDA-kuvailusääntöjen myötä vuonna 2013. Yhteistyön tavoitteena on edistää metatietojen yhteentoimivuutta. Tietoarkkitehtuurikuvausten ja erilaisten selvitystehtävien lisäksi Tietoarkkitehtuuriryhmä suunnittelee lisäksi yhteistyöhön liittyy yhteisten palvelujen, kuten Nimitietopalvelun ja Paikkatietopalvelun, suunnittelu KAM-sektoreille yhteisiä palveluja, kuten Nimitietopalvelua ja Paikkatietopalvelua. Kuvailukäytänteiden harmonisointiin tarvittavia määrityksiä tehdään käytännössä Tietoarkkitehtuuriryhmän alaisessa KAM-kuvailuryhmässä, jossa on asiantuntijat kirjasto-, arkisto- ja museosektoreilta.

...

  • Metatietosanaston laajentaminen myös arkistojen ja museoiden käyttöön 
  • RDA:n muidenkin kuin toimijoiden kuvailuohjeiden käyttöönotto arkistoissa ja museoissa

 

KAM-kuvailuryhmä