Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Koha-Suomen kirjastot aloittivat tietueiden tuotannon Melinda-metatietovarantoon huhtikuussa 2021. Antti Heikkinen on ollut mukana kehittämässä ja testaamassa Koha-kirjastojärjestelmään luotuja Melinda-toimintoja ja TäTi-tietokannan integraatiota Melindaan Koha-Suomi Melindaan ‑projektissa.

Koha-Suomi on kirjastojen omistama yhtiö, jonka omistajiin kuuluu kaikkiaan seitsemän kirjastokimppaa sekä yksi kunnankirjasto eri puolilta Suomea: Helle-, Kyyti-, Lumme- Outi-, Vaara-, Vaski- ja Lapin kirjastot sekä Siilinjärven kirjasto. Koha on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä.

Kerro, kuka olet, missä työskentelet ja mitä kaikkea kuuluu työhösi!

Olen musiikista kiinnostunut kirjastonhoitaja ja työskentelen Oulun kaupunginkirjaston kokoelmaosastolla. Pääasiassa tehtäviini kuuluu musiikkiaineiston kuvailu, mutta siinä sivussa tulee silloin tällöin kuvailtua myös konsolipelejä, esineitä ym. mitä milloinkin tarvitsee kuvailla.

Näiden lisäksi kuulun Oulun kaupunginkirjaston kokoelmatiimiin ja edustan OUTI-kirjastojen kuvailijoita erilaisissa työryhmissä OUTIn sisällä ja ulkopuolella. Joskus myös koulutan omalta osaltani kuvailuun liittyviä asioita muille työntekijöille.

Tähän Melinda-projektiin päädyin lähinnä sen takia, että toimin myös Koha-Suomen kuvailuryhmän puheenjohtajana. Ryhmän tehtävänä on ohjata Koha-Suomen yhteiseen TäTi-tietokantaan tehtävää primaarikuvailua ja vastata sen yhtenäisyydestä sekä kehittää Koha-järjestelmän kuvailutoimintoja.


Miltä nyt tuntuu, kun Koha–TäTi–Melinda-integraatio on valmis?

Täytyy sanoa, että suhteellisen helpottuneelta, koska integraation valmistelussa meni niin kauan ja siinä oli kaikenlaista säätämistä matkan varrella. Jonkin verran teknisiä ongelmia on vielä ratkottavana, mutta kunhan niistä päästään eroon ja saadaan kuvailijoiden työkäytäntöjä selvemmiksi, niin sitten voinee olla jo suht tyytyväinen.

Henkilökohtaisesti Melinda-kuvailun aloittamista on tullut odotettua jo pitkään, koska itselle on jotenkin palkitsevampaa kuvailla aineistoa tietokantaan, jossa siitä on hyötyä muillekin kuin vain omalle kirjastolle ja josta tietoja ei poisteta. Mielenkiinnolla siis odottelen, miten kuvailutyö tästä eteenpäin kehittyy.

Miten kuvailutyö muuttui, kun tulitte mukaan Melinda-yhteistyöhön?

Ehkä suurin muutos on se, että Melindan mukana tuli tavallaan kolmas tietokanta lisää huolehdittavaksi TäTin ja paikalliskannan lisäksi. Näin alkuun ainakin vaikuttaa siltä, että tämä on lisännyt jonkin verran työmäärää, mutta toivon, että kunhan tietueiden käsittelemiseen ja siirtymiseen saadaan lisää automatiikkaa avuksi ja kuvailutyön päällekkäisyys entisestään vähenee, niin työt siitä sitten helpottuvat ja selkiintyvät.

Melinda-yhteistyön hyvä puoli on se, että nyt tavallaan vetovastuu tietueiden yhteneväisyydestä siirtyi Melindalle eikä TäTissä tarvitsisi sen takia tehdä enää omia erillisiä linjauksia, mutta sitten taas toisaalta Melindassa on paljon muita eri järjestelmillä kuvailevia kirjastoja, joilla on omia kuvailutapoja, joten tämä vaikuttaa osaltaan sitten TäTi-kuvailuunkin.

Vaikka Koha-Suomen kirjastot ovat olleet Melindassa vasta vähän aikaa, niin ainakin itse olen jo havainnut Melindasta saadun hyödyn, kun muiden kirjastojen tekemiä tietueita saadaan sieltä osakohteineen ja Melindan tietuepäivitykset replikoituvat myös meille. Tämä vähentää päällekkäistä työtä ja tietueiden korjailua meillä. Toivon mukaan Koha-Suomen kirjastojen mukaan tulo hyödyttää vastavuoroisesti myös sitten muita Melinda-kirjastoja.

Itse varsinainen käytännön kuvailutyö ei minusta sinänsä muuttunut kovinkaan paljon Melindan myötä, koska samoja kuvailusääntöjä on noudatettu jo aiemminkin, mutta tietenkin yhden uuden tietueiden siirtotyökalun eli Mikropalvelun käytön opetteleminen on tuonut oman lisänsä kuvailuun Kohassa ja myös Asteri-auktoriteettitietokannan käyttöönotto toimijanimissä.

Koha-Suomessa on mukana useita eri kirjastojen yhteisöjä. Miten olette järjestäneet kuvailutyön Koha-Suomen eri kimppojen kanssa?

Koha-Suomen kirjastoilla on oma yhteinen tietokanta TäTi, joka on ollut toiminnassa suurin piirtein siitä lähtien kun Koha otettiin käyttöön eli vuodesta 2016 alkaen. TäTi toimii tavallaan Koha-Suomen kirjastojen metatietokeskuksena, jonne Kirjastopalvelu lähettää päivittäiset tietuepakettinsa ja jonne jokainen Koha-kirjasto kuvailee sen aineiston, johon kuvailutietoja ei saada Kirjastopalvelusta. TäTistä tietueet siirtyvät sitten automaattisesti niihin paikalliskantoihin, joissa kyseisellä tietueella on niteitä. Kaiken tämän tarkoituksena on vähentää päällekkäistä työtä ja tehostaa kuvailua, kun jokaisen ei tarvitse kuvailla samoja teoksia omaan kantaansa.

Nyt Melindan myötä tietueet kuvaillaan edelleen TäTissä, josta ne siirretään Melindaan. Melindasta tietueet niin sanotusti valuvat TäTin kautta paikalliskantoihin eli kun joku kuvailija päivittää tietuetta Melindassa, nämä muutokset päivittyvät ensin TäTissä olevaan tietueeseen ja sieltä sitten paikalliskantojen tietueisiin.

Jokaisella kimpalla ja Siilinjärvellä on omat Melinda-kuvailijansa, joilla on oikeus kuvailla tietueita TäTiin ja Melindaan. Kimpat saavat itse päättää, kuinka paljon keskittävät kuvailuaan kimpan sisällä. Esim. OUTI-kirjastoissa, johon kuuluu 16 kuntaa, Melinda-kuvailu on keskitetty Ouluun, Raaheen ja Kuusamoon.

Onko korona-aika vaikuttanut työhösi?

Onhan se kieltämättä ainakin jonkin verran. Vaikka suurimmaksi osaksi olen työskennellyt koko ajan pääkirjastossa paikan päällä ja etänä vain silloin tällöin, niin merkittävin muutos on ollut se, että koronan myötä kaikki yhteydenpito on siirtynyt suurimmaksi osaksi verkkoon. Tämän takia Teamsin seuraaminen ja runsaasti lisääntynyt sähköpostiliikenne on vienyt paljon enemmän aikaa kuin aiemmin. Lisäksi kaikenlaisten etäkokouksien ja erilaisten palaverien määrä tuntuu kasvaneen entisestään.

Työpäivät ovat nykyään entistä katkonaisempia, jolloin on todella hankala välistä keskittyä mihinkään työhön, joka vaatii enemmän syventymistä ja aivotyöskentelyä. Varsinaisen kuvailutyön osalta uutta aineistoa on virrannut aika pitkälti entiseen malliin, joten töitä on kyllä riittänyt, vaikka musiikkiaineiston osalta tosin uutuusaineiston, etenkin CD-levyjen, toimitukset ovat viivästyneet paljon.

Olet kysytty esiintyjä kuvailutapahtumissa, miten rentoudut, kun saat vapaa-aikaa?

Vapaa-aikani menee suurimmaksi osaksi musiikin parissa. Ahkeran musiikinkuuntelun ja levyjen ostamisen lisäksi tykkään käydä keikoilla ja erilaisissa musiikkitapahtumissa ja festareilla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Soitan myös kitaraa muutamassa bändissä, joten kitaransoitto ja bänditoiminnan pyörittäminen vie kohtalaisen suuren osan ajastani myös. Se täytyy tosin sanoa, että kun ottaa huomioon, miten musiikkimaailmassa mikään ei yleensä toimi niin kuin pitäisi ja artisti maksaa suurin piirtein aina, niin monta kertaa tuntuu siltä, että tämän vastapainona taas tarkkojen sääntöjen kuvailutyö ja osakohteiden monotoninen naputtelu toimii välillä hyvin rentouttavasti sekin (jos näin nyt saa palkallisesta työstä oikeasti ääneen sanoa) 😀

Kuka:

Antti Heikkinen
Kirjastonhoitaja
Oulun kaupunginkirjasto
Kokoelmaosasto