Kansalliskirjasto tukee julkaisualan tallentamien kuvailutietojen laadun parantamista vuosina 2018-2020 osana kuvailun ekosysteemityötä. Laatua pyritään parantamaan seuraavilla keinoilla:

  • Kirjastojen ja julkaisualan kansainvälisten standardien hyödyntäminen ristiin
  • Kirjastoille ja julkaisualalle yhteisten termilistojen käyttö Metatietosanaston kautta
  • Toimijoiden (ml. ISNI-tunnisteiden) ja paikkojen kuvailujen yhteiskäyttö ja -tuotanto
  • Teoskuvailujen yhteistuotannon suunnittelu 

 

  • No labels