KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS

Aika: 15.11.2023 klo 09.15-11.15
Paikka: 
Kumean Zoom-kokoushuone
Paikalla:
Martin Engberg (Kansalliskirjasto), Anne Holappa (HUMAK), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), Henriikka Kokki (Celia), Sirpa Korhonen-Ritanen (Varastokirjasto), Jarmo Louet (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto), Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto), Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto) ja Irina Vikman (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto) 
Kutsuttuina asiantuntijoina:
Serafia Kari (Kansalliskirjasto), Anneli Renfors (Kansalliskirjasto), Petra Peltokangas (Kirjastopalvelu), Heidi Ronkainen (Kansalliskirjasto)
Poissa: 
Pia Backman (Åbo Akademis Bibliotek), Minttu Hurme (Kansalliskirjasto)

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1.11.2023) pöytäkirja.

2. Ilmoitusasiat

Tulevat tapahtumat ja menneet tapahtumat 2023 - lisätietoja 

  • Talonmiehen tuokio (39): 30.11.2023 klo 13-14:30

Vuoden 2024 tapahtumat - lisätietoja

  • Talonmiehen tuokio (40): 1.2.24 klo 13-14:30

3. MARC 21 -formaatti ja RDA-sovellusohje

3.1 Käyttöoikeuksien metatieto

Käyttöoikeuksien metatiedon uusi ohjeistus on julkaistu luonnoksena. 

3.2 FENNIKEEP-lisäpainokset

Lisäpainokset merkitään 500-kenttään Kumean sovellusohjeen mukaisesti https://wiki.helsinki.fi/x/Hd-kFw

Aiemmin kansalliskokoelmaan kuuluvista lisäpainoksista on tehty erillinen 500-kentän lisähuomautus, jossa FENNI KEEP. Vuoden 2024 alusta Fennican kuvailijat tekevät kansalliskokoelmaan kuuluvista lisäpainoksista erillisen huomautuksen kenttään 594.

Melindan ylläpito voi toteuttaa ajon, jossa fennikeepatut lisäpainoshuomautukset kopioidaan muokattuina kentästä 500 kenttään 594. Fennican lisäpainoshuomautus jäisi tietueen 500-kenttään ilman FENNI KEEP merkintöä. 500-kentän lisäpainosmerkintöjä tulisi olla vain yksi per tietue. 

Muokkaus tehdään vuoden 2023 aikana.


Muokkausajon suunnitelma

Nyt
500 ## $a Lisäpainokset: 3. painos, 2017. - 6. painos, 2020.
500 ## $a Lisäpainokset: 6. painos 2020. ‡9 FENNI<KEEP>

Muokkausajon jälkeen
500 ## $a Lisäpainokset: 3. painos, 2017. - 6. painos, 2020.
500 ## $a Lisäpainokset: 6. painos 2020.
594 ## ‡a Lisäpainokset kansalliskokoelmassa: 6. painos 2020 ‡5 FENNI
500-kentän lisäpainoshuomautukset voi yhdistää manuaalisesti.

3.3 RDA-sovellusohje 007-kenttä

Sovellusohjeen 007-kentän ohjeistuksen tekstiä on täsmennetty tilastojen osalta:

007-koodien tietoja tarvitaan tietokantojen hauissa ja rajauksissa. Tilastoinnin kannalta kentän 007 käyttö on tarpeellista elektroniselle ja mikromuotoiselle aineistolle.  Aina kun aineisto on verkossa,  007/01-merkkipaikkaan on tallennettava arvo r. Mikromuotoisessa aineistossa riittää tilastoinnin kannalta 007/00 h, mutta merkkipaikkaan 007/01 on haun kannalta hyvä merkitä aineiston erityismääre.


4. Seuraava kokous

29.11.2023 klo 10.00-16.00 lähikokous Auditorio, Kansalliskirjasto
  • No labels