KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS

Aika: 27.9.2023 klo 10.00-15.15
Paikka:
Espoo Lippulaivan kirjasto
Paikalla: 
Pia Backman (Åbo Akademis Bibliotek), Martin Engberg (Kansalliskirjasto), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), Henriikka Kokki (Celia), Sirpa Korhonen-Ritanen - etänä (Varastokirjasto), Jarmo Louet - etänä (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto), Anne-Mari Salmela - etänä (Turun yliopiston kirjasto), Anna Viitanen - etänä (Turun kaupunginkirjasto) ja Irina Vikman (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto) 
Kutsuttuina asiantuntijoina: 
Minttu Hurme (Kansalliskirjasto), Serafia Kari (Kansalliskirjasto), Anneli Renfors - etänä (Kansalliskirjasto), Petra Peltokangas - etänä (Kirjastopalvelu), Heidi Ronkainen (Kansalliskirjasto)
Poissa: 
Anne Holappa (HUMAK)

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Siirrettiin edellisen kokouksen (6.9.2023) pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen 4.10.2023.

2. Ilmoitusasiat

Tulevat tapahtumat  ja menneet tapahtumat 2023 - lisätietoja 

 • Talonmies-Extra (13): Videotallenteiden kuvailu 2.11.23 klo 13-15
 • Kirjastoverkkopäivät 25.-26.10.2023


Tatja Pusa jäi pois Kumeasta. Kiitos Tatjalle osallistumisesta Kumean toimintaan!

3. MARC 21 -formaatti ja RDA-sovellusohje

3.1 Osan numerointitiedot irtopäällyksestä 

Kentässä 588 on käytetty fraasia "Osan numero irtopäällyksestä"; näin ei kuitenkaan pitäisi tehdä, joten päätettiin korjata Melindasta virheelliset merkinnät.
Kun kyseessä on moniosainen monografia, nimeketiedot otetaan nimiösivulta ja jos osan numerointi on ilmaistu jossain muualla julkaisussa, merkitään tämä tieto kenttään 246.

3.2 Poistetaanko Disney, Walt kirjaukset 100- ja 700-kentistä?

Toimijakuvailupalvelulta ja ISNI-projektilta tuli viime keväänä pyyntö tarkastaa tietokannassa olevat Disney tekijämerkinnät. "Toimija, jolla on näihin aineistoihin jokin suhde, on Walt Disney Company, ei henkilö nimeltä Walt Disney."

Kansallisbibliografiassa Disney, Walt on tekijänä n. 2 800 suomennetussa kirjassa. Melindassa tekijähaku Disney, Walt tuottaa 7 013 osumaa.
Ehdottaisimme seuraavaa koneellista ajoa.

100-kentän Disney, Walt kirjaukset pois
245-kentissä muutetaan ensimmäinen indikaattori nollaksi, mikäli 100-kenttä poistettu.
500-kenttään lisätään Walt Disney -tuotantoa
700-kentän Disney, Walt kirjaukset pois

Päätettiin tehdä korjaus niin, että 1930-luvulla ja aikaisemmin julkaistut julkaisut jätetään korjausajon ulkopuolelle.  

3.3 Osakenttä $0 / Kokouksen nimi

Päivitetty Kentän 111 ohjetta 

Vain niihin yksittäisiin kokouksiin, jotka on auktorisoitu, voidaan liittää Asteri-ID.

 • jos kokoussarja on auktorisoitu, mutta ei yksittäistä kokousta, niin 111-kentän a-osakenttä poimitaan/kopioidaan Asteritietueesta
  • Tällaisessa tapauksessa bibliografisen tietueen 111-kenttään ei tule 0-osakenttää
 • yksittäiset kokoukset olisi hyvä auktorisoida, jolloin kyseisen kokouksen hakumuodon voisi poimia Asterista kaikkine osakenttineen.
 • jos yksittäinen kokous on auktorisoitu, niin kokoussarjan auktoriteettia ei käytetä

Esimerkkejä

Kokoussarja auktorisoitu Asterissa
111 2# ‡a Pohjoiskalottikonferenssi ‡0 (FI-ASTERI-N)000167935

Yksittäinen, Asterissa auktorisoimaton kokous:
111 2# ‡a Pohjoiskalottikonferenssi ‡n (19. : ‡d 1996 : ‡c Rovaniemi, Suomi)

Kokoussarja auktorisoitu Asterissa
111 2# ‡a Kielitieteen päivät ‡0 (FI-ASTERI-N)000168139

Yksittäinen, Asterissa auktorisoimaton kokous:
111 2# ‡a Kielitieteen päivät ‡n (28. : ‡d 2001 : ‡c Jyväskylä, Suomi)

Yksittäinen, Asterissa auktorisoitu kokous
111 2# ‡a Conference on Gender Equality and Women in the Arctic ‡d (2002 : ‡c Inari, Suomi) ‡0 (FI-ASTERI-N)000168034

111 2# ‡a Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists ‡n (8. : ‡d 2017 : ‡c Helsinki, Suomi ; ‡c Hanko, Suomi) ‡0 (FI-ASTERI-N)000215579

4. Kirjastojärjestelmät

Aleph

Kenttä 588 (sarja-aineistot eli kausijulkaisut, kuten lehdet)

Lisätty Viimeisin katsottu numero -fraasi Alephin valmiisiin sisältövaihtoehtoihin.  

Lisätään Kuvailun perusta: SARJA-AINEISTO

 • Fraasia 'Kuvailun perusta:' käytetään vain sarja-aineiston kuvailussa, joten kun sisältö lisätään kenttään 588, poistetaan fraasin perästä tarkentava tieto SARJA-AINEISTO.
 • 588 ## $a Kuvailun perusta: Vol. 1 (2023).

Sierra

Helmet-kirjastot purkavat joitain omia käytäntöjään luetteloinnissa, joille ei enää ole tarvetta Finnaan siirtymisen jälkeen. Muutokset johtuivat lähinnä aiemman asiakaskäyttöliittymän hakuominaisuuksista.

5. Metatietosanaston kehittäminen

5.1 Metatietosanaston opinnäytetermit ja sovellusohjeen ohjeistus kentässä 509 

Päivitetty kentän 509 ohjeistusta: kenttään ei merkitä väitöskirjoja. 

‡a - Huomautus muusta opinnäytteestä (T) 

 • opinnäytteiden termit Metatietosanastosta
 • väitöskirjat merkitään kenttään 502
 • taidekorkeakoulujen maisterin ja kandidaatin opinnäytteet: 'Opinnäyte (selvennys)'.
 • toisen asteen oppilaitoksissa: 'Opinnäytetyö (selvennys)', 'Examensarbete (precisering)' tai sopiva termi Metatietosanastosta
 • mahdolliset omat opinnäytemääreet merkitään kenttään 500.

Alephin sisältövaihtoehdoista poistetaan kentän 509 kohdalta 'Väitöskirja'.

6. Kirjastojen kysymyksiä

1) Kysymys: 240-kentän L-kieli?

Mietin mistä tulee ottaa kielitieto kenttään 240, osakenttään l? Tuleeko siihen esim. saame vai tarkemmin pohjoissaame? 

VASTAUS 

RDA:ssa (sekä uusi että nykyinen) viitataan Kotoistus-listaan suomalaisissa linjauksissa. Esimerkiksi:

008 # # 220704s2022    no ||||j     |00| f|smi|c
041 1 # |a smi |a sme |h nor
100 10 |a Peers, Bobbie, |e kirjoittaja.
240 10  Orbulaltoragenten, |l pohjoissaame
245 10 Orbuláhtorageanta / |c Bobbie Peers čállán ; Lill Hege Anti jorgalan.
546 ##  Pohjoissaameksi

2) Kysymys: Päätekijyyden muutos?

PIKI-kirjastoissa huomattiin eroavuus pääkirjauksissa eri painosten välillä muutamien Duodecim-julkaisujen kohdalla. "Tässä on ollut varmaan sekavuutta yhteistyö vs. kooste -kysymyksessä. Muistelen, että Duodecimin julkaisujen kanssa on ollut tätä ennenkin. Pitäisikö ensimmäisenkin painoksen pääkirjaus muuttaa nimekkeelle?"

Esimerkiksi seuraavat tapaukset

Melindan tietue 009158785
100 1# Stolt, Minna, 1980- kirjoittaja, toimittaja.
245 10 Jalkaterveys / päätoimittaja: Minna Stolt ; toimittajat: Anne Flink, Riitta Saarikoski, Petri Väyrynen ; kirjoittajat: Anne Flink [ja 24 muuta].
264 #1 Helsinki : Duodecim, 2017.

Melinda-tietue 017553871
245 00 Jalkaterveys / päätoimittaja: Minna Stolt ; toimittajat: Jyri Lepistö, Riitta Saarikoski, Petri Väyrynen.
250 ## 2. [tarkistettu ja päivitetty] painos.
264 #1 Helsinki : Kustannus Oy Duodecim, [2023]

Melindan tietue 009585393
100 1# Absetz, Pilvikki, 1963-kirjoittaja.
245 10 Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus / Antero Heloma, Kalervo Kiianmaa, Tellervo Korhonen, Klas Winell toim. ; kirjoittajat Pilvikki Absetz [ja 35 muuta].
250 ## 1. painos.
264 #1 Helsinki : Duodecim, 2017.

Melinda tietue 018061264
245 00 Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus / päätoimittaja: Antero Heloma ; toimittajat: Tellervo Korhonen, Kristiina Patja, Outi Salminen, Klas Winell ; piirrokset: Marjut Jaanu.
250 ## 1. painos.
264 #1 Helsinki : Kustannus Oy Duodecim, [2022]

VASTAUS 

Merkitään molemmat painokset yhdenmukaisesti nimekkeelle. Julkaisuissa käy selkeästi ilmi että eri kirjoittajat ovat kirjoittaneet eri osuuksia. Muokataan Melindassa ensimmäisten painosten kuvailutietoja.

Melindan tietue 009158785
245 00 ‡a Jalkaterveys / ‡c päätoimittaja: Minna Stolt ; toimittajat: Anne Flink, Riitta Saarikoski, Petri Väyrynen.
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Duodecim, ‡c 2017.

Melinda-tietue 017553871
245 00 ‡a Jalkaterveys / ‡c päätoimittaja: Minna Stolt ; toimittajat: Jyri Lepistö, Riitta Saarikoski, Petri Väyrynen.
250 ## ‡a 2. painos. 
264 #1 ‡a Helsinki : ‡ b Kustannus Oy Duodecim, ‡c [2023]

Melindan tietue 009585393
020 ##  ‡a 978-951-656-516-6 ‡q pehmeäkantinen
245 00 ‡a Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus / ‡c Antero Heloma, Kalervo Kiianmaa, Tellervo Korhonen, Klas Winell toim.
250 ## ‡a 1. painos.
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Duodecim, ‡c 2017.

Melinda tietue 018061264
020 ##  ‡a 978-952-360-197-0 ‡q pehmeäkantinen
245 00 ‡a Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus / ‡c päätoimittaja: Antero Heloma ; toimittajat: Tellervo Korhonen, Kristiina Patja, Outi Salminen, Klas Winell ; piirrokset: Marjut Jaanu.
250 ## ‡a 1. painos.
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Kustannus Oy Duodecim, ‡c [2022]
500 ## ‡a Oikea painostieto: 2. painos.

3) Kysymys: Julkaistu aiemmin nimellä -huomautus 500-kentässä? 

Ei kai kentän 240 tietoa ole tarkoitus toistaa 500-huomautuksena? Raskauttaa turhaan kuvailua.

020 ## 9780008510497
100 1# Hargreaves, Adam
240 10 Mr. Men adventure with dinosaurs
245 10 Dinosaurs /|coriginal concept by Roger Hargreaves ; written and illustrated by Adam Hargreaves.
264 1# London :|bFarshore,|c[2023]
490 0# Mr. Men Little Miss
500 ## Julkaistu aiemmin nimellä: Mr. Men adventure with dinosaurs.

VASTAUS 

Ei toisteta.

4) Kysymys: Kuvittaja vai taiteilija, kuvakirjat?

Onko kuvakirjan piirrokset tehnyt henkilö 700-kentässä taiteilija vai kuvittaja? Ja missä olisi selkokielinen selitys, milloin käytetään toista ja milloin toista? RDA-toolkit ei sitä ole.

Vai tuleeko kuvakirjaa luetteloidessa lähteä tulkitsemaan milloin kuvat ovat olennainen osa itse teosta ja milloin kuvat voisi korvata toisilla teoksen (=tekstin?) siitä muuttumatta? 

Minulla on siis ollut se käsitys että 100=taiteilija, 700=kuvittaja?

VASTAUS 

Lasten kuvakirjat (sekä kaunokirjalliset että nykyään myös tietokuvakirjat) kuvaillaan tämän RDA Hakutiedot -ohjeen esimerkin mukaisesti:

100 1# ‡a De la Bédoyère, Camilla, ‡e kirjoittaja.
240 10 ‡a My first book of nature, ‡l suomi
245 10 ‡a Oma luontokirjani / ‡c Camilla de la Bedoyere, Jane Newland ; suomennos: Hanna Fauster.
500 ## ‡a Teksti: Camilla de la Bedoyere ; kuvitus: Jane Newland.
700 1# ‡a Newland, Jane, ‡e taiteilija.
Yhteisvastuullisuus, tekijöillä eri roolit. Ensimmäisenä julkaisussa mainittu tekijä (kirjoittaja) merkitään 100-kenttään ja toisesta tekijästä (taiteilija) lisäkirjaus 700-kenttään.

Kuvakirjoissa kirjoittaja ja kuvittaja nähdään yhteisvastuullisina tekijöinä, jolloin myös 700-kenttään merkitään suhdetermiksi kuvittajalle taiteilija.
Kuvakirjojen kuvailussa ei arvioida kuvituksen suhdetta tekstiin muuten kuin määrällisesti. Eli jos kuvitusta on puolet tai enemmän julkaisun sisällöstä, julkaisu kuvaillaan kuvakirjana, ja kuvittajan suhdetermiksi merkitään taiteilija.

RDA-sovellusohjeeseen on lisätty kenttien 100 ja 700 kohdalle linkki RDA-hakutiedot-ohjeeseen.

5) Kysymys: 588/e-äänikirja

täällä ollaan katseltu kuvailuohjeita ja tutkittu tietueita e-äänikirjoihin liittyen nähdäksemme, mitä muotoilua 588-kentässä on käytetty/pitäisi käyttää. Kenttää ei ollut kaikissa tietueissa. Olisiko suosituksia tai ohjeistusta tästä (ehkä sisältövaihtoehdoksi asti)?

Löytyi ainakin tämä, jossa oli kuunneltu:

018078736: Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke MP3-tiedostosta (Ellibs, kuunneltu 23.5.2022).

VASTAUS 

Tiedonlähde voidaan merkitä esim. näin:

588  ## $a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke MP3-tiedostosta (Ellibs, kuunneltu 23.5.2022).

Kenttä 588 merkitään aina verkkoaineistoissa. AV-aineiston kuvailusta tulee myöhemmin lisää ohjeistusta.

7. Seuraava kokous

4.10.2023 klo 9.15-11.15 etäkokous Kumean Zoom-kokoushuone • No labels